Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.12.2018 ob 13:32:58 je bila

a0d86e6a878aa85f6424979a2258530eca8381ba


Naročnikove objavljene odločitve