Daten über den öffentlichen Dynamisches Beschaffungssystem

Daten über den öffentlichen AuftragDynamisches Beschaffungssystem in Kategorien aufgeteilt 


10

Einzelheiten 

Kandidaten mit DNS-Zugang (nach Kategorie)

 • KELE & KELE PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - 28.05.2020 11:28
 • LJUBLJANSKE MLEKARNE, MLEKARSKA INDUSTRIJA, D.O.O. - 01.06.2020 14:02
 • MLINOTEST ŽIVILSKA INDUSTRIJA D.D. - 02.06.2020 12:58
 • DUKAT S TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO D.O.O. - 03.06.2020 11:36
 • GEAPRODUKT TRGOVSKO PODJETJE NA DEBELO IN DROBNO D.O.O. - 05.06.2020 15:09
 • POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.O.O. - 08.06.2020 09:02
 • PITUS STORITVE, TRGOVINA, GOSTINSTVO, POSREDNIŠTVO, UVOZ-IZVOZ D.O.O. - 08.06.2020 16:06
 • MESARSTVO OBLAK, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - 09.06.2020 07:22
 • KVIBO, DRUŽBA ZA RAZVOJ, PROIZVODNJO IN TRŽENJE, D.O.O. - 09.06.2020 08:15
 • ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.O.O. - 09.06.2020 08:36
 • MLEKARNA CELEIA, MLEKARSTVO IN SIRARSTVO, D.O.O. - 09.06.2020 09:12
 • POMURSKE MLEKARNE D.D. - 09.06.2020 09:40
 • MONSUN, PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O. - 09.06.2020 10:30
 • SIPIC TRGOVINA IN PROIZVODNJA D.O.O. - 19.06.2020 14:03
 • MESARSTVO REŠET, PROIZVODNJA IN TRGOVINA MESA IN MESNIH IZDELKOV, D.O.O. - 29.06.2020 11:29
 • KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA SLOGA KRANJ, Z.O.O. - 01.09.2020 11:41
 • PODRAVKA TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O. LJUBLJANA - 01.06.2022 14:56

 • KELE & KELE PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - 28.05.2020 11:28
 • LJUBLJANSKE MLEKARNE, MLEKARSKA INDUSTRIJA, D.O.O. - 01.06.2020 14:02
 • MLINOTEST ŽIVILSKA INDUSTRIJA D.D. - 02.06.2020 12:58
 • MLEKARNA PLANIKA PREDELAVA MLEKA D.O.O. KOBARID - 03.06.2020 10:20
 • DUKAT S TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO D.O.O. - 03.06.2020 11:36
 • PIVKA PERUTNINARSTVO D.D. - 03.06.2020 14:20
 • GEAPRODUKT TRGOVSKO PODJETJE NA DEBELO IN DROBNO D.O.O. - 05.06.2020 15:09
 • POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.O.O. - 08.06.2020 09:02
 • PITUS STORITVE, TRGOVINA, GOSTINSTVO, POSREDNIŠTVO, UVOZ-IZVOZ D.O.O. - 08.06.2020 16:06
 • MESARSTVO OBLAK, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - 09.06.2020 07:22
 • KVIBO, DRUŽBA ZA RAZVOJ, PROIZVODNJO IN TRŽENJE, D.O.O. - 09.06.2020 08:15
 • ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.O.O. - 09.06.2020 08:36
 • MLEKARNA CELEIA, MLEKARSTVO IN SIRARSTVO, D.O.O. - 09.06.2020 09:12
 • POMURSKE MLEKARNE D.D. - 09.06.2020 09:40
 • KMETIJSKA ZADRUGA TOLMIN Z.O.O. TOLMIN - 03.07.2020 11:40
 • PODRAVKA TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O. LJUBLJANA - 01.06.2022 14:56

 • BIO DOBROTE, PROIZVODNJA DOMAČIH IZDELKOV, D.O.O. - 19.05.2020 11:34
 • KELE & KELE PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - 28.05.2020 11:28
 • LJUBLJANSKE MLEKARNE, MLEKARSKA INDUSTRIJA, D.O.O. - 01.06.2020 14:02
 • MLINOTEST ŽIVILSKA INDUSTRIJA D.D. - 02.06.2020 12:58
 • MLEKARNA PLANIKA PREDELAVA MLEKA D.O.O. KOBARID - 03.06.2020 10:20
 • DUKAT S TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO D.O.O. - 03.06.2020 11:36
 • PIVKA PERUTNINARSTVO D.D. - 03.06.2020 14:20
 • GEAPRODUKT TRGOVSKO PODJETJE NA DEBELO IN DROBNO D.O.O. - 05.06.2020 15:09
 • POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.O.O. - 08.06.2020 09:02
 • PITUS STORITVE, TRGOVINA, GOSTINSTVO, POSREDNIŠTVO, UVOZ-IZVOZ D.O.O. - 08.06.2020 16:06
 • MESARSTVO OBLAK, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - 09.06.2020 07:22
 • KVIBO, DRUŽBA ZA RAZVOJ, PROIZVODNJO IN TRŽENJE, D.O.O. - 09.06.2020 08:15
 • ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.O.O. - 09.06.2020 08:36
 • MLEKARNA CELEIA, MLEKARSTVO IN SIRARSTVO, D.O.O. - 09.06.2020 09:12
 • POMURSKE MLEKARNE D.D. - 09.06.2020 09:40
 • MONSUN, PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O. - 09.06.2020 10:30
 • PANVITA, MESNA INDUSTRIJA RADGONA D.D. - 04.02.2022 08:52
 • PODRAVKA TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O. LJUBLJANA - 01.06.2022 14:56

 • BIO DOBROTE, PROIZVODNJA DOMAČIH IZDELKOV, D.O.O. - 19.05.2020 11:34
 • KELE & KELE PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - 28.05.2020 11:28
 • LJUBLJANSKE MLEKARNE, MLEKARSKA INDUSTRIJA, D.O.O. - 01.06.2020 14:02
 • DUKAT S TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO D.O.O. - 03.06.2020 11:36
 • GEAPRODUKT TRGOVSKO PODJETJE NA DEBELO IN DROBNO D.O.O. - 05.06.2020 15:09
 • POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.O.O. - 08.06.2020 09:02
 • PITUS STORITVE, TRGOVINA, GOSTINSTVO, POSREDNIŠTVO, UVOZ-IZVOZ D.O.O. - 08.06.2020 16:06
 • MESARSTVO OBLAK, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - 09.06.2020 07:22
 • KVIBO, DRUŽBA ZA RAZVOJ, PROIZVODNJO IN TRŽENJE, D.O.O. - 09.06.2020 08:15
 • ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.O.O. - 09.06.2020 08:36
 • POMURSKE MLEKARNE D.D. - 09.06.2020 09:40
 • PODRAVKA TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O. LJUBLJANA - 01.06.2022 14:56

 • BIO DOBROTE, PROIZVODNJA DOMAČIH IZDELKOV, D.O.O. - 19.05.2020 11:34
 • KELE & KELE PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - 28.05.2020 11:28
 • LJUBLJANSKE MLEKARNE, MLEKARSKA INDUSTRIJA, D.O.O. - 01.06.2020 14:02
 • DUKAT S TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO D.O.O. - 03.06.2020 11:36
 • GEAPRODUKT TRGOVSKO PODJETJE NA DEBELO IN DROBNO D.O.O. - 05.06.2020 15:09
 • POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.O.O. - 08.06.2020 09:02
 • PITUS STORITVE, TRGOVINA, GOSTINSTVO, POSREDNIŠTVO, UVOZ-IZVOZ D.O.O. - 08.06.2020 16:06
 • MESARSTVO OBLAK, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - 09.06.2020 07:22
 • CELJSKE MESNINE D.O.O. CELJE - 09.06.2020 07:33
 • KVIBO, DRUŽBA ZA RAZVOJ, PROIZVODNJO IN TRŽENJE, D.O.O. - 09.06.2020 08:15
 • ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.O.O. - 09.06.2020 08:36
 • MLEKARNA CELEIA, MLEKARSTVO IN SIRARSTVO, D.O.O. - 09.06.2020 09:12
 • POMURSKE MLEKARNE D.D. - 09.06.2020 09:40
 • PANVITA, MESNA INDUSTRIJA RADGONA D.D. - 04.02.2022 08:52
 • PODRAVKA TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O. LJUBLJANA - 01.06.2022 14:56

 • KELE & KELE PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - 28.05.2020 11:28
 • LJUBLJANSKE MLEKARNE, MLEKARSKA INDUSTRIJA, D.O.O. - 01.06.2020 14:02
 • DUKAT S TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO D.O.O. - 03.06.2020 11:36
 • PIVKA PERUTNINARSTVO D.D. - 03.06.2020 14:20
 • GEAPRODUKT TRGOVSKO PODJETJE NA DEBELO IN DROBNO D.O.O. - 05.06.2020 15:09
 • POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.O.O. - 08.06.2020 09:02
 • PITUS STORITVE, TRGOVINA, GOSTINSTVO, POSREDNIŠTVO, UVOZ-IZVOZ D.O.O. - 08.06.2020 16:06
 • MESARSTVO OBLAK, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - 09.06.2020 07:22
 • CELJSKE MESNINE D.O.O. CELJE - 09.06.2020 07:33
 • KVIBO, DRUŽBA ZA RAZVOJ, PROIZVODNJO IN TRŽENJE, D.O.O. - 09.06.2020 08:15
 • ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.O.O. - 09.06.2020 08:36
 • MLEKARNA CELEIA, MLEKARSTVO IN SIRARSTVO, D.O.O. - 09.06.2020 09:12
 • POMURSKE MLEKARNE D.D. - 09.06.2020 09:40
 • PODRAVKA TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O. LJUBLJANA - 01.06.2022 14:56

 • KELE & KELE PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - 28.05.2020 11:28
 • LJUBLJANSKE MLEKARNE, MLEKARSKA INDUSTRIJA, D.O.O. - 01.06.2020 14:02
 • DUKAT S TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO D.O.O. - 03.06.2020 11:36
 • GEAPRODUKT TRGOVSKO PODJETJE NA DEBELO IN DROBNO D.O.O. - 05.06.2020 15:09
 • POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.O.O. - 08.06.2020 09:02
 • PITUS STORITVE, TRGOVINA, GOSTINSTVO, POSREDNIŠTVO, UVOZ-IZVOZ D.O.O. - 08.06.2020 16:06
 • MESARSTVO OBLAK, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - 09.06.2020 07:22
 • KVIBO, DRUŽBA ZA RAZVOJ, PROIZVODNJO IN TRŽENJE, D.O.O. - 09.06.2020 08:15
 • MLEKARNA CELEIA, MLEKARSTVO IN SIRARSTVO, D.O.O. - 09.06.2020 09:12
 • POMURSKE MLEKARNE D.D. - 09.06.2020 09:40
 • M.M. KAUČIČ PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O. G. IVANJCI - 09.06.2020 10:28
 • PEKARNA PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O. - 19.06.2020 13:50
 • MESARIJA, GOSTINSTVO LEČNIK, ALOJZ LEČNIK S.P. - 24.06.2020 10:55
 • KOROŠKE MESNINE, PROIZVODNJA MESNIH IZDELKOV IN TRGOVINA, D.O.O. - 08.10.2020 13:15
 • PODRAVKA TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O. LJUBLJANA - 01.06.2022 14:56

 • KELE & KELE PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - 28.05.2020 11:28
 • LJUBLJANSKE MLEKARNE, MLEKARSKA INDUSTRIJA, D.O.O. - 01.06.2020 14:02
 • DUKAT S TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO D.O.O. - 03.06.2020 11:36
 • GEAPRODUKT TRGOVSKO PODJETJE NA DEBELO IN DROBNO D.O.O. - 05.06.2020 15:09
 • POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.O.O. - 08.06.2020 09:02
 • PITUS STORITVE, TRGOVINA, GOSTINSTVO, POSREDNIŠTVO, UVOZ-IZVOZ D.O.O. - 08.06.2020 16:06
 • MESARSTVO OBLAK, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - 09.06.2020 07:22
 • CELJSKE MESNINE D.O.O. CELJE - 09.06.2020 07:33
 • KVIBO, DRUŽBA ZA RAZVOJ, PROIZVODNJO IN TRŽENJE, D.O.O. - 09.06.2020 08:15
 • ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.O.O. - 09.06.2020 08:36
 • MLEKARNA CELEIA, MLEKARSTVO IN SIRARSTVO, D.O.O. - 09.06.2020 09:12
 • POMURSKE MLEKARNE D.D. - 09.06.2020 09:40
 • M.M. KAUČIČ PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O. G. IVANJCI - 09.06.2020 10:28
 • ALEŠ RAVNIČAN S.P., MESNICA - 13.06.2020 09:41
 • PANVITA, MESNA INDUSTRIJA RADGONA D.D. - 04.02.2022 08:52
 • PODRAVKA TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O. LJUBLJANA - 01.06.2022 14:56

 • KELE & KELE PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - 28.05.2020 11:28
 • LJUBLJANSKE MLEKARNE, MLEKARSKA INDUSTRIJA, D.O.O. - 01.06.2020 14:02
 • DUKAT S TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO D.O.O. - 03.06.2020 11:36
 • PIVKA PERUTNINARSTVO D.D. - 03.06.2020 14:20
 • GEAPRODUKT TRGOVSKO PODJETJE NA DEBELO IN DROBNO D.O.O. - 05.06.2020 15:09
 • POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.O.O. - 08.06.2020 09:02
 • ZELENA TOČKA TRANS - CENTER ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, Z.O.O. - 08.06.2020 12:21
 • PITUS STORITVE, TRGOVINA, GOSTINSTVO, POSREDNIŠTVO, UVOZ-IZVOZ D.O.O. - 08.06.2020 16:06
 • SVEŽE POMURSKE VRTNINE PROIZVODNJA IN PRODAJA SVEŽEGA SADJA IN ZELENJAVE D.O.O. - 08.06.2020 20:05
 • MESARSTVO OBLAK, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - 09.06.2020 07:22
 • CELJSKE MESNINE D.O.O. CELJE - 09.06.2020 07:33
 • KVIBO, DRUŽBA ZA RAZVOJ, PROIZVODNJO IN TRŽENJE, D.O.O. - 09.06.2020 08:15
 • ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.O.O. - 09.06.2020 08:36
 • MLEKARNA CELEIA, MLEKARSTVO IN SIRARSTVO, D.O.O. - 09.06.2020 09:12
 • POMURSKE MLEKARNE D.D. - 09.06.2020 09:40
 • M.M. KAUČIČ PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O. G. IVANJCI - 09.06.2020 10:28
 • MONSUN, PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O. - 09.06.2020 10:30
 • PANVITA, MESNA INDUSTRIJA RADGONA D.D. - 04.02.2022 08:52
 • PODRAVKA TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O. LJUBLJANA - 01.06.2022 14:56

 • KELE & KELE PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - 28.05.2020 11:28
 • LJUBLJANSKE MLEKARNE, MLEKARSKA INDUSTRIJA, D.O.O. - 01.06.2020 14:02
 • DUKAT S TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO D.O.O. - 03.06.2020 11:36
 • GEAPRODUKT TRGOVSKO PODJETJE NA DEBELO IN DROBNO D.O.O. - 05.06.2020 15:09
 • POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.O.O. - 08.06.2020 09:02
 • PITUS STORITVE, TRGOVINA, GOSTINSTVO, POSREDNIŠTVO, UVOZ-IZVOZ D.O.O. - 08.06.2020 16:06
 • MESARSTVO OBLAK, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - 09.06.2020 07:22
 • CELJSKE MESNINE D.O.O. CELJE - 09.06.2020 07:33
 • KVIBO, DRUŽBA ZA RAZVOJ, PROIZVODNJO IN TRŽENJE, D.O.O. - 09.06.2020 08:15
 • ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.O.O. - 09.06.2020 08:36
 • MLEKARNA CELEIA, MLEKARSTVO IN SIRARSTVO, D.O.O. - 09.06.2020 09:12
 • POMURSKE MLEKARNE D.D. - 09.06.2020 09:40
 • MONSUN, PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O. - 09.06.2020 10:30
 • PODRAVKA TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O. LJUBLJANA - 01.06.2022 14:56