Akutelle Dyn. Besch.

Dynamisches Beschaffungssystem

Auftraggeber Name Nr. des öffentlichen Auftrags Datum der Veröffentlichung Startdatum der DBs-Anmeldung Gültigkeitsdauer des DBs
ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE Prevzem in odvoz odpadkov JN000596/2019-B01 2019/02/04 17:0404.02.2019 17:04 2019/03/07 12:0007.03.2019 12:00 2025/03/07 12:0007.03.2025 12:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Material in oprema za igradnjo elektrodistribucijskega omrežja JN001650/2019-E01 2019/03/21 13:3921.03.2019 13:39 2019/04/18 13:0018.04.2019 13:00 2027/04/18 13:0018.04.2027 13:00
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA Nakup in dobava hrane z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN002739/2020-B01 2020/05/05 07:2905.05.2020 07:29 2020/06/01 10:0001.06.2020 10:00 2028/08/30 10:0030.08.2028 10:00
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI Nakup in dobava živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN002893/2020-B01 2020/05/11 19:3811.05.2020 19:38 2020/06/09 11:0009.06.2020 11:00 2028/06/09 08:0009.06.2028 08:00
AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA SLOVENIJE DNS - Računalniška oprema JN002921/2020-B01, JN000926/2021-B01, JN008023/2022-B01, JN007237/2023-B01 2020/05/12 16:5112.05.2020 16:51 2020/06/11 12:0011.06.2020 12:00 2024/12/31 12:0031.12.2024 12:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Dobava pisarniškega materiala z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN000007/2021-E01 2021/01/04 17:3404.01.2021 17:34 2021/02/01 10:0001.02.2021 10:00 2029/02/01 10:0001.02.2029 10:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Dobava avtomateriala z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN000165/2021-E01 2021/01/14 16:5614.01.2021 16:56 2021/02/12 10:0012.02.2021 10:00 2029/02/12 10:0012.02.2029 10:00
MESTNA OBČINA KRANJ Nakup in dobava konvencionalnih in ekoloških živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN003195/2021-B01 2021/05/19 08:2619.05.2021 08:26 2021/06/14 12:0014.06.2021 12:00 2025/06/14 12:0014.06.2025 12:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Izvedba storitev gradbenega nadzora, koordinacije varnosti in zdravja pri delu in geodetskih storitev JN004934/2021-E01 2021/07/20 07:3920.07.2021 07:39 2021/08/16 10:0016.08.2021 10:00 2029/08/16 10:0016.08.2029 10:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Izvajanje posekov tras NNO in SN daljnovodov z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN005695/2021-E01 2021/08/19 16:5719.08.2021 16:57 2021/09/16 13:0016.09.2021 13:00 2029/09/17 13:0017.09.2029 13:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Gradbena dela za izgradnjo elektroenergetske infrastrukture JN006166/2021-E01 2021/09/10 08:5310.09.2021 08:53 2021/10/11 10:0011.10.2021 10:00 2029/10/11 10:0011.10.2029 10:00
AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA SLOVENIJE DNS – Optična vlakna JN002463/2022-B01 2022/04/19 08:1519.04.2022 08:15 2022/05/30 14:0030.05.2022 14:00 2026/12/31 00:0031.12.2026 00:00
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE Laboratorijski potrošni material JN005867/2022-B01 2022/08/26 14:2526.08.2022 14:25 2022/09/22 10:0022.09.2022 10:00 2030/09/22 10:0022.09.2030 10:00
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO Dinamični nabavni sistem za nakup računalniške opreme JN007637/2022-B01 2022/11/14 10:3614.11.2022 10:36 2022/12/12 10:0012.12.2022 10:00 2027/12/12 10:0012.12.2027 10:00
ŠOLSKI CENTER CELJE Dinamični nabavni sistem za dobavo energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo JN000001/2023-B01 2023/01/03 11:2603.01.2023 11:26 2023/01/31 10:0031.01.2023 10:00 2027/01/31 10:0031.01.2027 10:00
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA Dinamični nabavni sistem za dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom JN002818/2023-B01 2023/05/12 07:4512.05.2023 07:45 2023/06/08 13:0008.06.2023 13:00 2027/06/08 13:0008.06.2027 13:00
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. Dinamični nabavni sistem za dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom JN003491/2023-B01 2023/06/06 08:2006.06.2023 08:20 2023/07/03 13:0003.07.2023 13:00 2026/07/03 13:0003.07.2026 13:00
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD Dinamični nabavni sistem za dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom JN003841/2023-B01 2023/06/16 09:1116.06.2023 09:11 2023/07/12 13:0012.07.2023 13:00 2027/07/12 13:0012.07.2027 13:00
GIMNAZIJA BEŽIGRAD Dinamični nabavni sistem za dobavo energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo. JN005070/2023-B01 2023/08/02 07:4302.08.2023 07:43 2023/08/28 10:0028.08.2023 10:00 2027/08/28 10:0028.08.2027 10:00
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. Storitve ocenjevanja vrednosti podjetij in terjatev JN007091/2023-B01 2023/10/27 14:4127.10.2023 14:41 2023/11/23 11:0023.11.2023 11:00 2027/11/23 11:0023.11.2027 11:00
OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK Dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti JN008402/2023-B01 2023/12/22 11:1822.12.2023 11:18 2024/01/22 10:0022.01.2024 10:00 2028/01/22 10:0022.01.2028 10:00
VRTEC VRHOVCI Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN000455/2024-EUe16/01 2024/01/29 11:1329.01.2024 11:13 2024/02/28 10:0028.02.2024 10:00 2028/02/28 10:0028.02.2028 10:00
ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Izvajanje elektromontažnih del in izgradnja optičnih omrežij z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN002097/2024-EUe17/01 2024/04/03 12:1803.04.2024 12:18 2024/05/06 12:0006.05.2024 12:00 2028/04/30 12:0030.04.2028 12:00
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI Storitve tiska 2024-2028 v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju. JN002635/2024-EUe16/01 2024/04/22 08:5922.04.2024 08:59 2024/05/22 10:0022.05.2024 10:00 2028/05/22 10:0022.05.2028 10:00
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE Nakup in dobava živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN003345/2024-EUe16/01 2024/05/23 12:4623.05.2024 12:46 2024/06/17 10:0017.06.2024 10:00 2028/06/17 10:0017.06.2028 10:00