Public contracts

List of public contracts

Title Contracting authority Public contract no. Date of publication Deadline for submission of tenders
Finančni leasing z dobavo gasilske avtocisterne JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA JN006498/2021-B01 2021/09/24 09:5924.09.2021 09:59 2021/10/20 11:0020.10.2021 11:00
SWIFT ALLIANCE CONNECT SILVER BANKA SLOVENIJE 2021/09/07 13:2007.09.2021 13:20 2021/10/08 10:0008.10.2021 10:00
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - Občina Gorje OBČINA GORJE JN006463/2021-B01 2021/09/22 12:0022.09.2021 12:00 2021/10/08 10:0008.10.2021 10:00
Nadgradnja IT infrastrukture JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN006404/2021-W01 2021/09/20 14:2620.09.2021 14:26 2021/10/04 10:0004.10.2021 10:00
Sprememba projektne dokumentacije za namen Muzeja slovenske osamosvojitve MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE JN006492/2021-W01 2021/09/23 14:5323.09.2021 14:53 2021/10/01 11:0001.10.2021 11:00
Nakup službenih vozil ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE JN006432/2021-W01 2021/09/21 13:5621.09.2021 13:56 2021/10/01 10:0001.10.2021 10:00
Prenova IT infrastrukture na rezervni lokaciji AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN006011/2021-W01 2021/09/03 10:2703.09.2021 10:27 2021/09/27 10:0027.09.2021 10:00