Public contracts

List of public contracts

Title Contracting authority Public contract no. Date of publication Deadline for submission of tendersOpening date
Dobava električne energije za obdobje 36 mesecev OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN000070/2024-B01 2024/02/02 07:4302.02.2024 07:43 2024/02/28 09:0028.02.2024 09:00 2024/02/28 10:0028.02.2024 10:00
Celovita obnova Kulturnega doma Črnomelj (1. faza) MINISTRSTVO ZA KULTURO JN000623/2024-SL1/01 2024/02/05 10:1105.02.2024 10:11 2024/02/28 10:0028.02.2024 10:00 2024/02/28 11:0028.02.2024 11:00
Dobava in montaža notranje opreme za objekt Arhiva RS na Poljanski 40 v Ljubljani MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE JN000693/2024-EUe16/01 2024/02/07 13:1707.02.2024 13:17 2024/03/07 10:0007.03.2024 10:00 2024/03/07 11:0007.03.2024 11:00
Obnova sekundarne opreme elektro - strojnega dela MHE Goričane po poplavi avgusta 2023 SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN001012/2024-SL3/01 2024/02/21 15:3321.02.2024 15:33 2024/03/08 10:0008.03.2024 10:00 2024/03/08 11:0008.03.2024 11:00
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu za projekt »Celovita obnova gradu Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami« MINISTRSTVO ZA KULTURO JN000789/2024-EUe16/01 2024/02/13 09:1513.02.2024 09:15 2024/03/13 10:0013.03.2024 10:00 2024/03/13 11:0013.03.2024 11:00
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu za projekt »Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Negova – Grad, EŠD 484« MINISTRSTVO ZA KULTURO JN000850/2024-EUe16/01 2024/02/15 09:2715.02.2024 09:27 2024/03/15 10:0015.03.2024 10:00 2024/03/15 11:0015.03.2024 11:00
Nakup pohištvene opreme 2024-2028 ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE JN000967/2024-EUe16/01 2024/02/20 10:1820.02.2024 10:18 2024/03/20 10:0020.03.2024 10:00 2024/03/20 11:0020.03.2024 11:00
Zamenjava parketa v športni dvorani Cerklje OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN000857/2024-EUe16/01 2024/02/15 13:5515.02.2024 13:55 2024/03/21 09:0021.03.2024 09:00 2024/03/21 10:0021.03.2024 10:00
Dobava in montaža razstavne in multimedijske opreme stalne razstave T. Pavčka OBČINA MIRNA PEČ JN001062/2024-EUe16/01 2024/02/26 09:3726.02.2024 09:37 2024/03/25 10:0025.03.2024 10:00 2024/03/25 11:0025.03.2024 11:00