Public contracts

List of public contracts

Title Contracting authority Public contract no. Date of publication Deadline for submission of tenders
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 36 MESECEV OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN007249/2020-B01 2020/11/20 09:0020.11.2020 09:00 2021/01/13 09:0013.01.2021 09:00
Dobava sanitetnega materiala za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007255/2020-B01 2020/11/20 09:5520.11.2020 09:55 2020/12/16 11:0016.12.2020 11:00
Vzdrževanje programske opreme Microsoft ERP BC JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN007294/2020-W01 2020/11/20 14:0620.11.2020 14:06 2020/12/08 10:0008.12.2020 10:00
Prevoz osnovnošolskih otrok v letih 2021 - 2024 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN006649/2020 2020/10/26 12:4526.10.2020 12:45 2020/12/01 09:0001.12.2020 09:00
Opravljanje storitev glavne pisarne EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD JN006864/2020-B01 2020/11/03 17:3203.11.2020 17:32 2020/11/30 10:0030.11.2020 10:00
Vzdrževanje licenčne programske opreme docuBridge (Maintenance of the program docuBridge) JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE 2020/10/29 11:1629.10.2020 11:16 2020/11/27 12:0027.11.2020 12:00