Individual completed tender

Information about the public contract  Details 


  Format for submission of a pro-forma invoice 

  Record of opening - tenders 

  The hash value at 22.11.2018 ob 13:45:55 was

  60d9d055ef9fb87172fc53dc5d274189f117fb08


  Bidder

  MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O.

  Content of the pro-forma invoice

  Integral public contract – tender price: 37.958,31 brez DDV

  Bidder

  EBSCO Information Services GmbH

  Content of the pro-forma invoice

  Integral public contract – tender price: 40.689,52 brez DDV

  Contracting authority’s reasons for conclusion

  Naročnik je 4.12.2018 na Portalu javnih naročil objavil obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila. Zahtevek za revizijo ni bil vložen. Naročnik je sklenil pogodbo z najcenejšim ponudnikom, Mladinska knjiga Trgovina d.o.o, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.