Expired deadline

Expired deadline

Title Contracting authority Public contract no. Date of publication OpeningRecord
Nakup prenosnega spektrometra žarkov gama z detektorjem nevtronov povezljiv z Genie 2k / Supply of portable gamma spectroscopy device equipped with a neutron detector and compatible with Genie 2k analysis software INSTITUT JOŽEF STEFAN JN007038/2021-W01 2021/10/14 12:2914.10.2021 12:29 2021/10/28 10:0028.10.2021 10:00 1635408002_opening.pdf
Nakup nosilca vzorcev za dielektrične meritve tanko-plastnih struktur (Supply of a sample holder for dielectric measurements of thin-film structures) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN006812/2021-W01 2021/10/05 15:2305.10.2021 15:23 2021/10/27 10:0027.10.2021 10:00 1635321607_opening.pdf
Nadgradnja IT infrastrukture JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN007126/2021-W01 2021/10/18 14:5918.10.2021 14:59 2021/10/22 12:0022.10.2021 12:00 1634896801_opening.pdf
Finančni leasing z dobavo gasilske avtocisterne JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA JN006498/2021-B01 2021/09/24 09:5924.09.2021 09:59 2021/10/20 11:0020.10.2021 11:00 1634720403_opening.pdf
SWIFT ALLIANCE CONNECT SILVER BANKA SLOVENIJE 2021/09/07 13:2007.09.2021 13:20 2021/10/15 10:0015.10.2021 10:00 1634284802_opening.pdf
Obalna pešpot med ŠRP. Sv. Katarina in kopališčem v občini Ankaran OBČINA ANKARAN JN006592/2021-W01 2021/09/28 11:0628.09.2021 11:06 2021/10/15 10:0015.10.2021 10:00 1634284803_opening.pdf
Sprememba projektne dokumentacije za namen Muzeja slovenske osamosvojitve - ponovitev MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE JN006831/2021-W01 2021/10/06 09:4106.10.2021 09:41 2021/10/13 11:0013.10.2021 11:00 1634115602_opening.pdf
Okolju prijazne storitve čiščenja SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA JN006586/2021-W01 2021/09/28 09:0028.09.2021 09:00 2021/10/13 10:0013.10.2021 10:00 1634112002_opening.pdf
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - Občina Gorje OBČINA GORJE JN006463/2021-B01 2021/09/22 12:0022.09.2021 12:00 2021/10/08 10:0008.10.2021 10:00 1633680006_opening.pdf
Nadgradnja IT infrastrukture JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN006404/2021-W01 2021/09/20 14:2620.09.2021 14:26 2021/10/04 10:0004.10.2021 10:00 1633334402_opening.pdf
Sprememba projektne dokumentacije za namen Muzeja slovenske osamosvojitve MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE JN006492/2021-W01 2021/09/23 14:5323.09.2021 14:53 2021/10/01 15:4501.10.2021 15:45 1633095904_opening.pdf
Nakup službenih vozil ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE JN006432/2021-W01 2021/09/21 13:5621.09.2021 13:56 2021/10/01 15:4501.10.2021 15:45 1633095902_opening.pdf
Prenova IT infrastrukture na rezervni lokaciji AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN006011/2021-W01 2021/09/03 10:2703.09.2021 10:27 2021/09/27 10:0027.09.2021 10:00 1632729603_opening.pdf
Obnova in nova nadgradnja gasilskega vozila GVC 16/25 za potrebe PGD Komen PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN JN005887/2021-W01 2021/08/30 13:3430.08.2021 13:34 2021/09/13 12:0013.09.2021 12:00 1631527203_opening.pdf
Vzdrževanje omrežne in strežniške infrastrukture 2021-2025 AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN005521/2021-W01 2021/08/12 11:4012.08.2021 11:40 2021/09/03 10:0003.09.2021 10:00 1630656003_opening.pdf
NAKUP IN INSTALACIJA SISTEMA ZA SUŠENJE TOPIL (SPS) / SUPPLY AND INSTALLATION OF SOLVENT PURIFICATION SYSTEM INSTITUT JOŽEF STEFAN JN005571/2021-W01 2021/08/13 11:2113.08.2021 11:21 2021/08/23 10:0023.08.2021 10:00 1629705606_opening.pdf
Okvirni sporazum za nakup letalskih kart ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN004836/2021-B01 2021/07/16 09:2616.07.2021 09:26 2021/08/13 10:0013.08.2021 10:00 1628841606_opening.pdf
Nakup 6-osnega goniometra za ionsko kanaliziranje s sistemom za menjavo vzorcev in zajemom podatkov (Supply of 6-axis goniometer for ion channeling with system for sample exchange and data acquisition) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN004915/2021-B01 2021/07/19 10:2419.07.2021 10:24 2021/08/09 10:0009.08.2021 10:00 1628496003_opening.pdf
Storitve šolskih prevozov - pogajanja OBČINA DOLENJSKE TOPLICE 2021/08/02 15:4202.08.2021 15:42 2021/08/09 10:0009.08.2021 10:00 1628496004_opening.pdf
Nadgradnja Nanoscribe Photonic Professional – naprave na osnovi dvofotonske polimerizacije za tiskanje 3d objektov z ločljivostjo 160 nm (Upgrade of the existing Nanoscribe Photonic Professional – 3D optical printer with 160 nm resolution) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN004832/2021-B01 2021/07/15 15:1015.07.2021 15:10 2021/08/06 10:0006.08.2021 10:00 1628236804_opening.pdf
Nakup računalniške strojne opreme - prenosni računalniki in zasloni - ponovitev JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN004992/2021-W01 2021/07/21 07:5721.07.2021 07:57 2021/08/04 11:0004.08.2021 11:00 1628067603_opening.pdf
Izvajanje računovodskih in knjigovodskih storitev MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE JN004819/2021-W01 2021/07/15 09:1015.07.2021 09:10 2021/07/30 12:0030.07.2021 12:00 1627639203_opening.pdf
Dobava zdravstvenega materiala za obdobje štirih let ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE JN004470/2021-B01 2021/07/01 22:3901.07.2021 22:39 2021/07/30 11:0030.07.2021 11:00 1627635604_opening.pdf
Izdelava replik Plečnikovega pohištva NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN004718/2021-W01 2021/07/12 14:2812.07.2021 14:28 2021/07/30 11:0030.07.2021 11:00 1627635605_opening.pdf
Nakup in dobava okoljsko manj obremenjujočih čistilnih sredstev in papirne galanterije ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN004757/2021-W01 2021/07/13 16:1713.07.2021 16:17 2021/07/28 10:0028.07.2021 10:00 1627459220_opening.pdf
nadgradnja požarnih pregrad SODO SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN004716/2021-W01 2021/07/13 09:4913.07.2021 09:49 2021/07/28 09:0028.07.2021 09:00 1627455602_opening.pdf
Obnova in menjava oken - ponovitev NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN004967/2021-W01 2021/07/20 14:0820.07.2021 14:08 2021/07/26 11:0026.07.2021 11:00 1627290003_opening.pdf
Izvajanje šolskih avtobusnih prevozov v šolskem letu 2021/2022 OBČINA ANKARAN JN004529/2021-W01 2021/07/05 12:4905.07.2021 12:49 2021/07/23 11:0023.07.2021 11:00 1627030802_opening.pdf
Nakup opreme za študij lastnosti in strukture materialov pod visokimi tlaki (Supply of an equipment for the investigation of properties and structure of materials under high pressure) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN004599/2021-W01 2021/07/07 14:5407.07.2021 14:54 2021/07/23 10:0023.07.2021 10:00 1627027203_opening.pdf
Restavriranje stranskih oltarjev OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004478/2021-W01 2021/07/02 09:0002.07.2021 09:00 2021/07/22 09:0022.07.2021 09:00 1626937204_opening.pdf
Izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri gradnji odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, LJUBLJANA PREVOD FIRME: ARAO - AGENCY FOR RADWASTE MANAGEME JN004196/2021-B01 2021/06/21 22:1321.06.2021 22:13 2021/07/19 10:0019.07.2021 10:00 1626681606_opening.pdf
NAKUP IN INSTALACIJA SISTEMA ZA SUŠENJE TOPIL (SPS)/SUPPLY AND INSTALLATION OF SOLVENT PURIFICATION SYSTEM INSTITUT JOŽEF STEFAN JN004421/2021-W01 2021/06/30 12:4730.06.2021 12:47 2021/07/16 10:0016.07.2021 10:00 1626422404_opening.pdf
NABAVA IN INSTALACIJA 320 KV RENTGENSKEGA SISTEMA ZA REALIZACIJO DOZIMETRIČNIH / SUPPLY AND INSTALLATION OF 320 KV X-RAY SYSTEM FOR REALIZATION OF DOSIMETRIC STANDARDS INSTITUT JOŽEF STEFAN JN004659/2021-W01 2021/07/09 10:0809.07.2021 10:08 2021/07/16 10:0016.07.2021 10:00 1626422404_opening.pdf
Obnova in menjava oken NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN004239/2021-W01 2021/06/23 10:4423.06.2021 10:44 2021/07/12 11:0012.07.2021 11:00 1626080402_opening.pdf
Nakup letalskih kart in organizacija namestitvenih aranžmajev ter prevozov ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN004257/2021-W01 2021/06/23 14:3423.06.2021 14:34 2021/07/12 10:0012.07.2021 10:00 1626076803_opening.pdf
Letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, lokalnih zbirnih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN002752/2021-B01 2021/05/05 15:1905.05.2021 15:19 2021/07/08 09:0008.07.2021 09:00 1625727604_opening.pdf
Izbira izvajalca za opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Dolenjske Toplice za obdobje 4 let OBČINA DOLENJSKE TOPLICE JN003660/2021-B01 2021/06/04 09:3104.06.2021 09:31 2021/07/02 12:0002.07.2021 12:00 1625220003_opening.pdf
Nakup Berlincourtove stiskalnice (Supply of a Berlincourt press) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN003985/2021-W01 2021/06/15 08:5815.06.2021 08:58 2021/07/02 10:0002.07.2021 10:00 1625212804_opening.pdf
Obalna pešpot med ŠRP. Sv. Katarina in kopališčem v občini Ankaran OBČINA ANKARAN JN003952/2021-W01 2021/06/14 15:4514.06.2021 15:45 2021/06/30 11:0030.06.2021 11:00 1625043603_opening.pdf
Nakup in instalacija avtomatske preskuševalne postaje elektronskih komponent (Supply and installation of an automatic motorized probe station) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN003525/2021-B01 2021/05/30 22:0930.05.2021 22:09 2021/06/30 10:0030.06.2021 10:00 1625040003_opening.pdf
Okvirni sporazum za storitve tiska in vezave publikacij z več gospodarskimi subjekti ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN003472/2021-B01 2021/05/28 11:1128.05.2021 11:11 2021/06/28 10:0028.06.2021 10:00 1624867203_opening.pdf
Nakup opreme za študij lastnosti in strukture materialov pod visokimi tlaki (Supply of an equipment for the investigation of properties and structure of materials under high pressure) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN003923/2021-W01 2021/06/11 21:5211.06.2021 21:52 2021/06/28 10:0028.06.2021 10:00 1624867204_opening.pdf
Nakup računalniške strojne opreme - prenosni računalniki in monitorji JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN003691/2021-W01 2021/06/04 11:1904.06.2021 11:19 2021/06/23 11:0023.06.2021 11:00 1624438802_opening.pdf
NAKUP IN INSTALACIJA 320 KV RENTGENSKEGA SISTEMA ZA REALIZACIJO DOZIMETRIČNIH STANDARDOV / SUPPLY AND INSTALLATION OF 320 KV X-RAY SYSTEM FOR REALIZATION OF DOSIMETRIC STANDARDS INSTITUT JOŽEF STEFAN JN003757/2021-W01 2021/06/07 14:5107.06.2021 14:51 2021/06/23 10:0023.06.2021 10:00 1624435202_opening.pdf
Izgradnja TP 20/0,4kV Hrpelje na Gorici in vključitev v SN 20kV omrežje SODO SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN003734/2021-W01 2021/06/07 07:2407.06.2021 07:24 2021/06/23 09:0023.06.2021 09:00 1624431602_opening.pdf
Sanacija posledic zamakanja v vrtcu Ankaran OBČINA ANKARAN JN003360/2021-B01 2021/05/24 15:0424.05.2021 15:04 2021/06/14 11:0014.06.2021 11:00 1623661201_opening.pdf
COINS / KOVANCI - production and delivery /proizvodnja in dobava kovancev - Order No. 4/ Naročilo št. 4 BANKA SLOVENIJE JN76/2019 2021/05/14 08:2214.05.2021 08:22 2021/06/10 10:0010.06.2021 10:00 1623312004_opening.pdf
Plazemsko-ultrazvočni atomizer za izdelavo kovinskih prahov INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE JN003450/2021-W01 2021/05/27 08:4727.05.2021 08:47 2021/06/10 09:0510.06.2021 09:05 1623308703_opening.pdf
Restavriranje stranskih oltarjev OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN003231/2021-W01 2021/05/24 10:4424.05.2021 10:44 2021/06/10 09:0010.06.2021 09:00 1623308403_opening.pdf
Nakup nosilca za elektro-termo-mehanske meritve tankoplastnih, debeloplastnih vzorcev in vzorcev v obliki ročic (Supply of a holder for electro-thermo-mechanical measurements of thin-film, thick-film samples and cantilevers) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN003416/2021-W01 2021/05/26 10:4326.05.2021 10:43 2021/06/08 10:0008.06.2021 10:00 1623139202_opening.pdf
Izgradnja nove geriatrične klinike, urgentnega bloka pri EIPT in novega parkirišča UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN002958/2021-B01 2021/05/11 09:5111.05.2021 09:51 2021/06/07 11:0007.06.2021 11:00 1623056402_opening.pdf
Nakup in instalacija sistema z vertikalno pečjo za kombinirane meritve Seebeckovega pojava, DC prevodnosti in dielektričnosti (Supply and installation of a system with a vertical furnace for measurements of Seebeck effect, DC conductivity and dielectric r INSTITUT JOŽEF STEFAN JN003415/2021-W01 2021/05/26 10:2726.05.2021 10:27 2021/06/04 10:0004.06.2021 10:00 1622793602_opening.pdf
Nakup knjig za učbeniški sklad - ponovitev ŠOLSKI CENTER CELJE JN003377/2021-W01 2021/05/25 11:4625.05.2021 11:46 2021/05/31 13:0031.05.2021 13:00 1622458802_opening.pdf
Nakup računalniške in komunikacijske opreme EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD JN002950/2021-W01 2021/05/10 14:3010.05.2021 14:30 2021/05/31 10:0031.05.2021 10:00 1622448003_opening.pdf
Microscope slide printers including consumables ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA JN002761/2021-W01 2021/05/03 10:5503.05.2021 10:55 2021/05/25 09:0025.05.2021 09:00 1621926002_opening.pdf
NABAVA IN INSTALACIJA 320 KV RENTGENSKEGA SISTEMA ZA REALIZACIJO DOZIMETRIČNIH STANDARDOV / SUPPLY AND INSTALLATION OF 320 KV X-RAY SYSTEM FOR REALIZATION OF DOSIMETRIC STANDARDS INSTITUT JOŽEF STEFAN JN002885/2021-W01 2021/05/07 11:2807.05.2021 11:28 2021/05/24 10:0024.05.2021 10:00 1621843204_opening.pdf
Izdelava DGC (digital green certificate) NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE 2021/05/18 20:5418.05.2021 20:54 2021/05/21 12:0021.05.2021 12:00 1621591205_opening.pdf
Sestav za spektroskopijo z visokimi harmoniki v ekstremnem ultravijoličnem območju z dodatki / Setup for high harmonics-based spectroscopy in extreme ultraviolet energy range with accessories INSTITUT JOŽEF STEFAN JN002261/2021-B01 2021/04/14 09:1114.04.2021 09:11 2021/05/19 10:0019.05.2021 10:00 1621411203_opening.pdf
Nakup knjig za učbeniški sklad ŠOLSKI CENTER CELJE JN002792/2021-W01 2021/05/04 12:4204.05.2021 12:42 2021/05/14 12:0014.05.2021 12:00 1620986404_opening.pdf
Revitalizacija ovoja objekta Pokopališka 46 v soseski Zelena jama STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002511/2021-W01 2021/04/21 07:5421.04.2021 07:54 2021/05/14 10:0014.05.2021 10:00 1620979202_opening.pdf
Študija proizvodnje, vgradljivosti in karakteristik končnih mešanic kontraktorskega betona za izvedbo diafragme primarne obloge silosa odlagališča NSRAO ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, LJUBLJANA PREVOD FIRME: ARAO - AGENCY FOR RADWASTE MANAGEME JN002697/2021-W01 2021/04/28 11:3728.04.2021 11:37 2021/05/12 10:0012.05.2021 10:00 1620806402_opening.pdf
Vzdrževanje in nadgradnja nacionalnega informacijskega sistema za tkiva in celice ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT 2021/04/22 17:2622.04.2021 17:26 2021/05/06 11:0006.05.2021 11:00 Odpiranje ni javno
COINS / KOVANCI - production and delivery /proizvodnja in dobava kovancev - Order No. 3/ Naročilo št. 3 BANKA SLOVENIJE JN76/2019 2021/04/13 10:1013.04.2021 10:10 2021/05/05 10:0005.05.2021 10:00 1620201605_opening.pdf
Prenova IT infrastrukture na rezervni lokaciji AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN002160/2021-W01 2021/04/09 10:2909.04.2021 10:29 2021/04/28 10:0028.04.2021 10:00 1619596803_opening.pdf
Dobava in montaža notranje opreme za objekt Sitarjeva hiša OBČINA DOLENJSKE TOPLICE JN002298/2021-W01 2021/04/14 12:2514.04.2021 12:25 2021/04/26 14:0026.04.2021 14:00 1619438402_opening.pdf
Izgradnja hodnika za pešce v vasi Zalog - 2. faza in obnova zunanje ureditve ob cerkvi Sv. Marije v Adergasu OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN001700/2021-W01 2021/03/23 13:0023.03.2021 13:00 2021/04/23 09:0023.04.2021 09:00 1619161203_opening.pdf
PRENOVA PROSTOROV PRITLIČJA SSRS GOI dela STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001968/2021-W01 2021/04/01 13:0701.04.2021 13:07 2021/04/21 10:0021.04.2021 10:00 1618992002_opening.pdf
Uvedba novega IS za podporo zdravstvu - končna ponudba SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ 2021/04/07 11:3707.04.2021 11:37 2021/04/19 11:0019.04.2021 11:00 1618822802_opening.pdf
Nadzor nad izvedbo vzdrževalnih del v najemnih stanovanjih po celotni Sloveniji STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001708/2021-B01 2021/03/22 19:0422.03.2021 19:04 2021/04/19 10:0019.04.2021 10:00 1618819203_opening.pdf
Finančni leasing z dobavo kombiniranega gasilskega vozila JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA JN001083/2021-B01 2021/02/25 21:0325.02.2021 21:03 2021/04/16 12:0016.04.2021 12:00 1618567203_opening.pdf
Izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri gradnji odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, LJUBLJANA PREVOD FIRME: ARAO - AGENCY FOR RADWASTE MANAGEME JN001677/2021-B01 2021/03/20 20:0420.03.2021 20:04 2021/04/16 10:0016.04.2021 10:00 1618560003_opening.pdf
Medicinski potrošni material DOM POČITKA MENGEŠ JN002042/2021-W01 2021/04/02 14:5002.04.2021 14:50 2021/04/16 10:0016.04.2021 10:00 1618560003_opening.pdf
Obnova ribiškega pristanišča - Izola - II faza (severni del) OBČINA IZOLA JN000847/2021-B01 2021/02/16 11:1616.02.2021 11:16 2021/04/15 11:0015.04.2021 11:00 1618477202_opening.pdf
Nakup in instalacija 3He kriostata za SQUID magnetometer (Supply and installation of a 3He cryostat for SQUID magnetometer) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN001563/2021-B01 2021/03/17 07:5317.03.2021 07:53 2021/04/14 10:0014.04.2021 10:00 1618387203_opening.pdf
NABAVA (IN INSTALACIJA) VRHUNSKEGA TERMOGRAFSKEGA SISTEMA / SUPPLY (AND INSTALLATION) OF HIGH-END THERMOGRAPHIC SYSTEM INSTITUT JOŽEF STEFAN JN001736/2021-W01 2021/03/23 16:2423.03.2021 16:24 2021/04/08 10:0008.04.2021 10:00 1617868802_opening.pdf
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 36 MESECEV OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN001188/2021-B01 2021/03/03 08:4603.03.2021 08:46 2021/04/06 09:0006.04.2021 09:00 1617692401_opening.pdf
Medicinski potrošni material DOM POČITKA MENGEŠ JN001411/2021-W01 2021/03/11 13:2111.03.2021 13:21 2021/03/26 10:0026.03.2021 10:00 1616749203_opening.pdf
Izdelava, vzdrževanje in nadgradnja aplikacije Vpisni postopek za obdobje do konca leta 2023 MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT JN001089/2021-B01 2021/02/25 21:3425.02.2021 21:34 2021/03/24 11:0024.03.2021 11:00 1616580004_opening.pdf
Izvajanje visokih in nizkih gradenj v Občini Dolenjske Toplice s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje štirih let OBČINA DOLENJSKE TOPLICE JN000687/2021-B01 2021/02/09 12:1709.02.2021 12:17 2021/03/11 12:0011.03.2021 12:00 1615460402_opening.pdf
Nakup in instalacija baterije suhih celic / Supply and installation of glovebox battery INSTITUT JOŽEF STEFAN JN000851/2021-W01 2021/03/03 10:5403.03.2021 10:54 2021/03/09 10:0009.03.2021 10:00 1615280401_opening.pdf
Nakup urbane opreme OBČINA ANKARAN JN000656/2021-B01 2021/02/09 12:5009.02.2021 12:50 2021/03/08 11:0008.03.2021 11:00 1615197602_opening.pdf
Vzdrževanje bolniških postelj Hill-Rom - pogajanja UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 2021/02/25 12:3925.02.2021 12:39 2021/03/05 12:0005.03.2021 12:00 Odpiranje ni javno
Nakup in instalacija baterije suhih celic / Supply and installation of glovebox battery INSTITUT JOŽEF STEFAN JN000851/2021-W01 2021/02/15 16:2815.02.2021 16:28 2021/03/03 10:0003.03.2021 10:00 1614762002_opening.pdf
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - Občina Gorje OBČINA GORJE JN000484/2021-B01 2021/01/29 13:3329.01.2021 13:33 2021/03/02 10:0002.03.2021 10:00 1614675602_opening.pdf
Nakup avtomatskega laboratorijskega sistema za genetske analize kmetijskih rastlin KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN000750/2021-W01 2021/02/11 10:1911.02.2021 10:19 2021/02/23 10:0023.02.2021 10:00 1614070803_opening.pdf
Distribucija cepiva proti Covid-19 NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE 2021/02/12 13:3212.02.2021 13:32 2021/02/22 12:0022.02.2021 12:00 1613991603_opening.pdf
Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO JN000352/2021-B01 2021/01/25 08:3925.01.2021 08:39 2021/02/22 10:0022.02.2021 10:00 1613984402_opening.pdf
Nakup dveh monitorjev osebne kontaminacije / Supply of two personal contamination monitors INSTITUT JOŽEF STEFAN JN000423/2021-W01 2021/01/27 10:1327.01.2021 10:13 2021/02/17 10:0017.02.2021 10:00 1613552402_opening.pdf
Storitve fizičnega varovanja NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN000229/2021-B01 2021/01/18 16:1918.01.2021 16:19 2021/02/15 10:0015.02.2021 10:00 1613379602_opening.pdf
Nakup in instalacija ionske optike za nanožarek (Supply and installation of an ion optics system for the nanobeam) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN007941/2020-B01 2020/12/23 19:3523.12.2020 19:35 2021/02/09 10:0009.02.2021 10:00 1612861203_opening.pdf
Sanacija požarnih loput NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN000181/2021-W01 2021/01/15 12:0415.01.2021 12:04 2021/02/01 10:0001.02.2021 10:00 1612170003_opening.pdf
SprNza2021 CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2020/12/23 14:4423.12.2020 14:44 2021/01/29 18:0029.01.2021 18:00 Odpiranje ni javno
Nakup RFID sistema in triletno vzdrževanje ( Purchase of RFID system and three-year maintenance)-Opomba!-Povabilo je namenjeno samo povabljenemu ponudniku; ponudb nevabljenih ponudnikov naročnik ne bo upošteval. POŠTA SLOVENIJE D.O.O. 2021/01/12 10:4012.01.2021 10:40 2021/01/28 12:0028.01.2021 12:00 Odpiranje ni javno
GENERALNA OBNOVA DVIGAL KD 51 in 52 (2. del) LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA JN007892/2020-E01 2020/12/22 10:0922.12.2020 10:09 2021/01/25 10:0025.01.2021 10:00 1611565202_opening.pdf
Vzdrževanje RTG aparata ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA JN007661/2020-W01 2020/12/09 14:2409.12.2020 14:24 2021/01/22 10:0022.01.2021 10:00 1611306004_opening.pdf
Dobava živil za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007940/2020-B01 2020/12/23 08:4423.12.2020 08:44 2021/01/20 11:0020.01.2021 11:00 1611136808_opening.pdf
PREVENTIVNO IN KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE SORTIRNIH SISTEMOV (MAINTENANCE OF BANKNOTE SORTING SYSTEMS) BANKA SLOVENIJE JN007854/2020-B01 2021/01/14 11:3414.01.2021 11:34 2021/01/20 10:0020.01.2021 10:00 1611133208_opening.pdf
Nakup teleskopskega detektorja Ge-Si / Supply of Ge-Si telescope detector INSTITUT JOŽEF STEFAN JN008067/2020-W01 2020/12/30 12:5130.12.2020 12:51 2021/01/15 10:0015.01.2021 10:00 1610701204_opening.pdf
Nakup RHEED sistema s pripadajočo opremo (Supply of a RHEED system with corresponding equipment) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN008089/2020-W01 2020/12/31 12:1131.12.2020 12:11 2021/01/15 10:0015.01.2021 10:00 1610701205_opening.pdf
Okolju prijazne storitve pranja, likanja in vzdrževanja perila NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN000014/2021-W01 2021/01/05 09:3505.01.2021 09:35 2021/01/15 10:0015.01.2021 10:00 1610701206_opening.pdf
Nakup in instalacija sistema gama spektrometrije / Supply and installation of a gamma spectroscopy system INSTITUT JOŽEF STEFAN JN008022/2020-W01 2020/12/28 10:5028.12.2020 10:50 2021/01/14 10:0014.01.2021 10:00 1610614803_opening.pdf
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 36 MESECEV OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN007249/2020-B01 2020/11/20 09:0020.11.2020 09:00 2021/01/13 09:0013.01.2021 09:00 1610524804_opening.pdf
Uvedba novega IS za podporo zdravstvu - prva ponudba SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ 2020/12/15 13:4815.12.2020 13:48 2021/01/12 10:0012.01.2021 10:00 1610442003_opening.pdf
Opravljanje storitev glavne pisarne EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD 2020/12/24 12:4524.12.2020 12:45 2021/01/05 12:0005.01.2021 12:00 1609844403_opening.pdf
Vzdrževanje zunanji površin za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007579/2020-B01 2020/12/07 10:3807.12.2020 10:38 2021/01/05 11:0005.01.2021 11:00 1609840802_opening.pdf
Vzdrževanje programske opreme Microsoft ERP BC - pogajanja JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 2020/12/24 08:5224.12.2020 08:52 2020/12/30 10:0030.12.2020 10:00 Odpiranje ni javno
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil DOM POČITKA MENGEŠ JN007548/2020-B01 2020/12/04 08:0704.12.2020 08:07 2020/12/29 10:0029.12.2020 10:00 1609232403_opening.pdf
Nakup hitrih antigenskih testov (HAGT) za diagnostiko COVID-19 UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007714/2020-W01 2020/12/11 11:5511.12.2020 11:55 2020/12/29 10:0029.12.2020 10:00 1609232404_opening.pdf
Nakup merilnikov radona in torona za potrebe projekta »Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI-EPOS« (Supply of radon and thoron monitors for the needs of the project »Development of research infras INSTITUT JOŽEF STEFAN JN007737/2020-W01 2020/12/14 12:4114.12.2020 12:41 2020/12/28 12:0028.12.2020 12:00 1609153215_opening.pdf
Dobava električne energije 2021 - 2025 OBČINA ANKARAN JN007419/2020-B01 2020/11/27 09:0327.11.2020 09:03 2020/12/24 10:0024.12.2020 10:00 1608800408_opening.pdf
ACSza2021 CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2020/12/15 08:0215.12.2020 08:02 2020/12/24 07:0024.12.2020 07:00 Odpiranje ni javno
JSTORza2021 CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2020/12/17 07:5717.12.2020 07:57 2020/12/24 07:0024.12.2020 07:00 Odpiranje ni javno
Vzdrževanje in servisiranje medicinske opreme proizvajalca Hologic in dobava kompatibilnih potrošnih materialov za to opremo ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA 2020/12/07 09:0307.12.2020 09:03 2020/12/23 12:0023.12.2020 12:00 Odpiranje ni javno
Dobava sanitetnega materiala za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007255/2020-B01 2020/11/20 09:5520.11.2020 09:55 2020/12/16 11:0016.12.2020 11:00 1608112803_opening.pdf
NAKUP IN INSTALACIJA FEMTOSEKUNDNEGA NASTAVLJIVEGA LASERJA / SUPPLY AND INSTALLATION OF A FEMTOSECOND TUNABLE LASER INSTITUT JOŽEF STEFAN JN007468/2020-B01 2020/11/30 14:0330.11.2020 14:03 2020/12/15 10:0015.12.2020 10:00 1608022803_opening.pdf
Vzdrževanje programske opreme Microsoft ERP BC JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN007294/2020-W01 2020/11/20 14:0620.11.2020 14:06 2020/12/08 10:0008.12.2020 10:00 1607418013_opening.pdf
Prevoz osnovnošolskih otrok v letih 2021 - 2024 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN006649/2020 2020/10/26 12:4526.10.2020 12:45 2020/12/01 09:0001.12.2020 09:00 1606809603_opening.pdf
Opravljanje storitev glavne pisarne EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD JN006864/2020-B01 2020/11/03 17:3203.11.2020 17:32 2020/11/30 10:0030.11.2020 10:00 1606726804_opening.pdf
Vzdrževanje licenčne programske opreme docuBridge (Maintenance of the program docuBridge) JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE 2020/10/29 11:1629.10.2020 11:16 2020/11/27 12:0027.11.2020 12:00 1606474807_opening.pdf
Opremljanje skupnosti za mlade Gerbičeva STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006655/2020-B01 2020/10/23 18:2323.10.2020 18:23 2020/11/26 10:0026.11.2020 10:00 1606381207_opening.pdf
Storitve čiščenja DOM POČITKA MENGEŠ JN006758/2020-B01 2020/10/29 21:3529.10.2020 21:35 2020/11/26 10:0026.11.2020 10:00 1606381208_opening.pdf
Nadgradnja in vzdrževanje programske opreme za podporo delovanju jamstvenega in preživninskega sklada JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 2020/11/23 16:1323.11.2020 16:13 2020/11/26 10:0026.11.2020 10:00 Odpiranje ni javno
Rekonstrukcija sistema požarne varnosti in sanacija požarnih loput NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN006712/2020-B01 2020/10/28 08:0528.10.2020 08:05 2020/11/24 10:0024.11.2020 10:00 1606208404_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del zaradi težav s talno vlago na lokaciji Borovnica STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006716/2020-W01 2020/10/28 07:5328.10.2020 07:53 2020/11/11 10:0011.11.2020 10:00 1605085205_opening.pdf
Uvedba novega IS za podporo zdravstvu SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ JN006293/2020-B01 2020/10/14 09:4614.10.2020 09:46 2020/11/09 10:0009.11.2020 10:00 1604912409_opening.pdf
Dobava in montaža telefonske centrale UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN006507/2020-W01 2020/10/20 10:4920.10.2020 10:49 2020/11/04 11:0004.11.2020 11:00 1604484003_opening.pdf
Nakup in instalacija magnetometra s tresočim vzorcem s temperaturno in atmosfersko regulacijo (Supply and installation of a vibrating sample magnetometer with temperature and atmospheric regulation) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN006231/2020-B01 2020/10/09 14:1609.10.2020 14:16 2020/11/04 10:0004.11.2020 10:00 1604480404_opening.pdf
ZAVAROVALNE STORITVE OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN005810/2020-B01 2020/09/22 07:5622.09.2020 07:56 2020/11/03 09:0003.11.2020 09:00 1604390403_opening.pdf
Nakup zaščitnih mask FFP2 UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN006483/2020-W01 2020/10/19 15:1419.10.2020 15:14 2020/10/29 11:0029.10.2020 11:00 1603965607_opening.pdf
Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 2021 - 2022 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN006125/2020-B01 2020/10/06 10:4206.10.2020 10:42 2020/10/28 09:0028.10.2020 09:00 1603872003_opening.pdf
Nakup sistema hitrega sintranja pod pritiskom in manipulacije vzorca v kontrolirani zaščitni atmosferi (Supply of a fast sintering system under pressure and sample manipulation in a controlled protective atmosphere) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN006230/2020-W01 2020/10/09 11:2009.10.2020 11:20 2020/10/27 10:0027.10.2020 10:00 1603789207_opening.pdf
Vzdrževanje licenčne programske opreme docuBridge (Maintenance of the program docuBridge) JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE 2020/10/16 10:5116.10.2020 10:51 2020/10/26 12:0026.10.2020 12:00 1603710003_opening.pdf
Kanalizacija Dvorje - sever OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004709/2020-B01 2020/07/24 10:1324.07.2020 10:13 2020/10/22 09:0022.10.2020 09:00 1603350004_opening.pdf
Nakup računalniške opreme UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN006137/2020-W01 2020/10/06 14:1606.10.2020 14:16 2020/10/20 10:0020.10.2020 10:00 1603180801_opening.pdf
Nakup merilnikov radona in torona za potrebe projekta »Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI-EPOS« (Supply of radon and thoron monitors for the needs of the project »Development of research infras INSTITUT JOŽEF STEFAN JN005912/2020-W01 2020/09/25 10:3125.09.2020 10:31 2020/10/15 10:0015.10.2020 10:00 1602748804_opening.pdf
ESMIG CONNECTIVITY No.2 BANKA SLOVENIJE 2020/10/08 10:1408.10.2020 10:14 2020/10/09 10:0009.10.2020 10:00 1602230415_opening.pdf
Analiza, razvoj, vpeljava in vzdrževanje informacijskega sistema za projekt "Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih" MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT JN005567/2020-B01 2020/09/09 07:5109.09.2020 07:51 2020/10/08 13:0008.10.2020 13:00 1602154809_opening.pdf
Izgradnja krožišča - rondo Trata OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004572/2020-B01 2020/07/20 10:1320.07.2020 10:13 2020/10/07 09:0007.10.2020 09:00 1602054007_opening.pdf
Odkup projektne dokumentacije za Blok 2 in Blok 1 stanovanjske soseske Nad Dolinsko III. Faza STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD / 2020/09/29 07:4829.09.2020 07:48 2020/10/01 14:0001.10.2020 14:00 Odpiranje ni javno
Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko Nad Dolinsko cesto – III. faza STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD / 2020/09/29 07:5029.09.2020 07:50 2020/10/01 14:0001.10.2020 14:00 Odpiranje ni javno
Nakup plovila za pobiranje odpadkov z ladij LUKA KOPER INPO - INVALIDSKO PODJETJE, D.O.O., GRADBENIŠTVO, PROIZVODNE IN DRUGE STORITVE V KOPENSKE JN005574/2020-W01 2020/09/09 10:4009.09.2020 10:40 2020/09/30 10:0030.09.2020 10:00 1601452803_opening.pdf
Nakup zdravil iz krvi ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN005301/2020-B01 2020/08/26 10:0726.08.2020 10:07 2020/09/21 10:0021.09.2020 10:00 1600675203_opening.pdf
Čiščenje prostorov za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN005228/2020-B01 2020/08/21 14:2121.08.2020 14:21 2020/09/18 11:0018.09.2020 11:00 1600419603_opening.pdf
COINS / KOVANCI - production and delivery /proizvodnja in dobava kovancev - Order No. 2/ Naročilo št. 2 BANKA SLOVENIJE JN76/2019 2020/09/01 10:0201.09.2020 10:02 2020/09/18 10:0018.09.2020 10:00 1600416003_opening.pdf
Nakup sistema za zajem gibanja s pasivnimi markerji (Supply of motion tracking system with passive markers) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN005307/2020-W01 2020/09/09 10:3509.09.2020 10:35 2020/09/15 10:0015.09.2020 10:00 1600156816_opening.pdf
Izgradnja kabelske kanalizacije in elektromontažna dela za dobavo in montažo kabla 110 kV za: KB 110kV TETOL RTP PCL KB 110kV RTP PCL - RTP CENTER KB 110kV RTP CENTER - TETOL SODO SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN004332/2020-E01 2020/07/23 11:5523.07.2020 11:55 2020/09/10 10:0010.09.2020 10:00 1599724806_opening.pdf
Nakup sistema za zajem gibanja s pasivnimi markerji (Supply of motion tracking system with passive markers) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN005307/2020-W01 2020/08/26 13:4626.08.2020 13:46 2020/09/09 10:0009.09.2020 10:00 1599638402_opening.pdf
Projektiranje in gradnja večstanovanjskih objektov Dolgi most Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004356/2020-B01 2020/07/09 15:2309.07.2020 15:23 2020/09/07 10:0007.09.2020 10:00 1599465621_opening.pdf
Nakup zaščitnih mask UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN005293/2020-W01 2020/08/25 14:5125.08.2020 14:51 2020/09/04 11:0004.09.2020 11:00 1599210004_opening.pdf
Odstranjevanje lesne zarasti na območjih Projekta Mala barja - Marja ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE JN005056/2020-W01 2020/08/12 10:1712.08.2020 10:17 2020/09/02 12:0002.09.2020 12:00 1599040820_opening.pdf
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo nove kuhinje - ponovitev UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN005168/2020-W01 2020/08/18 11:5718.08.2020 11:57 2020/09/02 11:0002.09.2020 11:00 1599037205_opening.pdf
Nadzor nad gradnjo večstanovanjskih objektov Dolgi most v Ljubljani STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004872/2020-W01 2020/08/03 13:4903.08.2020 13:49 2020/09/01 10:0001.09.2020 10:00 1598947208_opening.pdf
Nujni letalski prevozi organov in tkiv za presaditve s kratkim odzivnim časom 2020 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT / 2020/08/04 13:0104.08.2020 13:01 2020/08/25 11:0025.08.2020 11:00 Odpiranje ni javno
Izvedba inženiring storitev pri gradnji NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, LJUBLJANA PREVOD FIRME: ARAO - AGENCY FOR RADWASTE MANAGEME JN004312/2020-B01 2020/07/07 16:2807.07.2020 16:28 2020/08/20 11:0020.08.2020 11:00 1597914004_opening.pdf
Nakup in implementacija požarnih pregrad nove generacije ter vzdrževanje za obdobje petih let AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN004670/2020-W01 2020/07/23 14:2723.07.2020 14:27 2020/08/20 10:0020.08.2020 10:00 1597910404_opening.pdf
Nakup in instalacija UHV sistemov za premikanje grelnika in tarč v sistemu za pulzno lasersko nanašanje (Supply and installation of a UHV heater- and target stage for a pulsed laser depostion system) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN004430/2020-W01 2020/07/14 20:1414.07.2020 20:14 2020/08/14 10:0014.08.2020 10:00 1597392009_opening.pdf
Dobava potrošnega materiala Abbott in vzdrževanje aparatov Arhitect in Ruby-pogajanja ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN 08/2020 2020/08/10 15:1410.08.2020 15:14 2020/08/13 09:0013.08.2020 09:00 Odpiranje ni javno
Izgradnja stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco Faza 2 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004211/2020-B01 2020/07/03 09:0503.07.2020 09:05 2020/08/10 10:0010.08.2020 10:00 1597046403_opening.pdf
Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco - Faza 2 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004428/2020-B01 2020/07/14 08:3514.07.2020 08:35 2020/08/10 10:0010.08.2020 10:00 1597046404_opening.pdf
Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 2020 - 2023 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004117/2020-B01 2020/06/29 13:0829.06.2020 13:08 2020/08/07 09:0007.08.2020 09:00 1596783605_opening.pdf
Zamenjava tlaka in tesnjenje površine atrijev na naslovu Ljubljanska 4fg, Kamnik STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004542/2020-W01 2020/07/17 09:3917.07.2020 09:39 2020/07/31 10:0031.07.2020 10:00 1596182406_opening.pdf
Digitalizacija listkovnih zbirk ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN004552/2020-W01 2020/07/17 12:0917.07.2020 12:09 2020/07/30 10:0030.07.2020 10:00 1596096012_opening.pdf
Najem diskovnih polj NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN004072/2020-B01 2020/06/25 19:0825.06.2020 19:08 2020/07/24 11:0024.07.2020 11:00 1595581206_opening.pdf
Posredovanje letalskih prevozov za prevoz organov in tkiv za presaditve ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT JN004090/2020-B01 2020/06/26 08:1326.06.2020 08:13 2020/07/24 11:0024.07.2020 11:00 1595581206_opening.pdf
Dobava materiala za popravila in vzdrževanje UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN004089/2020-B01 2020/06/26 09:2826.06.2020 09:28 2020/07/24 11:0024.07.2020 11:00 1595581207_opening.pdf
Izvajanje dializnih, nenujnih in sanitetnih prevozov ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE JN004093/2020-B01 2020/06/26 07:5326.06.2020 07:53 2020/07/24 10:0024.07.2020 10:00 1595577603_opening.pdf
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo nove kuhinje UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN004303/2020-W01 2020/07/07 14:5407.07.2020 14:54 2020/07/23 11:0023.07.2020 11:00 1595494805_opening.pdf
Najem zagatnic za varovanje gradbene jame Novo Brdo Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD / 2020/07/17 13:4817.07.2020 13:48 2020/07/23 10:0023.07.2020 10:00 Odpiranje ni javno
Kontrolni sistem pospeševalnika tandetron, 2 MV, Ljubljana (Control system for tandetron accelerator, Ljubljana 2 MV tandetron) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN003826/2020-B01 2020/06/16 21:0816.06.2020 21:08 2020/07/22 10:0022.07.2020 10:00 1595404802_opening.pdf
Dobava in montaža dveh energetskih transformatorjev 31,5 MVA, ONAN, 50dB na temelj v RTP 110/20kV Postojna SODO SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN003677/2020-E01 2020/06/19 07:1819.06.2020 07:18 2020/07/20 09:0020.07.2020 09:00 1595228408_opening.pdf
Dobava pisarniškega materiala za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN003910/2020-B01 2020/06/19 10:4619.06.2020 10:46 2020/07/17 11:0017.07.2020 11:00 1594976407_opening.pdf
Nakup EuroHPC-RIVR superračunalnika VEGA INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI JN002617/2020-B01 2020/04/27 22:3727.04.2020 22:37 2020/07/13 12:0013.07.2020 12:00 1594634403_opening.pdf
Tesnjenje površine atrijev in zamenjava tlaka na objektu Podbreznik 112 in 112 A, v Novem mestu STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004191/2020-W01 2020/07/02 10:0402.07.2020 10:04 2020/07/13 10:0013.07.2020 10:00 1594627215_opening.pdf
Storitve vzdrževanja IKT 2020-2024 GIMNAZIJA BEŽIGRAD JN004190/2020-W01 2020/07/02 08:4402.07.2020 08:44 2020/07/10 10:0010.07.2020 10:00 1594368004_opening.pdf
Dobava potrošnega materiala Abbott in vzdrževanje aparatov Arhitect in Ruby ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN 08/2020 2020/06/16 10:1716.06.2020 10:17 2020/07/07 10:0007.07.2020 10:00 Odpiranje ni javno
Najem, kolokacija in upravljanje strežnikov ter podpora uporabnikom na lokaciji naročnika 2020-2024 JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN003548/2020-B01 2020/06/08 09:4608.06.2020 09:46 2020/07/06 11:0006.07.2020 11:00 1594026003_opening.pdf
Izdelava OPPN za stanovanjsko sosesko Novo Pobrežje v Mariboru STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN003862/2020-W01 2020/06/17 14:0917.06.2020 14:09 2020/07/01 10:0001.07.2020 10:00 1593590420_opening.pdf
Zamenjava tlaka in tesnjenje površine atrijev na naslovu Ljubljanska 4fg, Kamnik STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN003846/2020-W01 2020/06/17 08:5217.06.2020 08:52 2020/06/30 10:0030.06.2020 10:00 1593504003_opening.pdf
Storitve čiščenja za obdobje 4 let ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE JN003286/2020-B01 2020/05/26 19:2826.05.2020 19:28 2020/06/24 10:0024.06.2020 10:00 1592985619_opening.pdf
Maintenance of Operating Tables Sordina ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA 2020/06/12 09:5812.06.2020 09:58 2020/06/22 14:0022.06.2020 14:00 Odpiranje ni javno
Izvedba tesnjenja ploščadi pred objektom F3 Ježkova 1-3-5, Brdo, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN003621/2020-W01 2020/06/09 10:4909.06.2020 10:49 2020/06/18 10:0018.06.2020 10:00 1592467207_opening.pdf
Rekonstrukcija specialnih učilnic na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA JN003225/2020-W01 2020/05/25 13:4725.05.2020 13:47 2020/06/09 12:0009.06.2020 12:00 1591696809_opening.pdf
Accreditation according to OECI standards ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA 2020/05/21 09:2621.05.2020 09:26 2020/06/09 10:0009.06.2020 10:00 Odpiranje ni javno
Nakup in dobava vozil ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE JN003367/2020-W01 2020/05/29 08:4129.05.2020 08:41 2020/06/09 10:0009.06.2020 10:00 1591689654_opening.pdf
Gradnja komunalne infrastrukture na območju ZN Koritno Polica in rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC012011 OBČINA BLED JN002495/2020-B01 2020/04/21 20:1921.04.2020 20:19 2020/06/08 11:0108.06.2020 11:01 1591606862_opening.pdf
Obnova pritličnih paviljonov UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN003149/2020-W01 2020/05/21 08:4221.05.2020 08:42 2020/06/08 11:0108.06.2020 11:01 1591606864_opening.pdf
Nakup, implementacija in vzdrževanje diskovnega polja AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN003128/2020-W01 2020/05/20 11:1420.05.2020 11:14 2020/06/04 10:0004.06.2020 10:00 1591257611_opening.pdf
Dobava živil 2020 - 2024 sklopi 1 do 3 OBČINA ANKARAN JN002751/2020-B01 2020/05/05 13:1905.05.2020 13:19 2020/06/03 11:0003.06.2020 11:00 1591174803_opening.pdf
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil VRTEC HRASTNIK JN002934/2020-W01 2020/05/13 10:4813.05.2020 10:48 2020/06/03 10:0003.06.2020 10:00 1591171212_opening.pdf
Storitve avioblagovnega skladišča Zračna luka Zagreb-povabilo je namenjeno samo povabljenemu podnuniku-ponudb nevabljenih ponudnikov naročnik ne bo upošteval. POŠTA SLOVENIJE D.O.O. 2020/05/22 11:1722.05.2020 11:17 2020/06/01 12:0001.06.2020 12:00 Odpiranje ni javno
ESMIG CONNECTIVITY BANKA SLOVENIJE 2020/04/08 14:2108.04.2020 14:21 2020/05/29 16:0029.05.2020 16:00 1590760810_opening.pdf
Nakup in instalacija SNOM mikroskopa / Supply and installation of SNOM microscope INSTITUT JOŽEF STEFAN JN002707/2020-W01 2020/04/30 15:4130.04.2020 15:41 2020/05/21 10:0021.05.2020 10:00 1590048010_opening.pdf
Grelna roka z rotacijo in linearnim pomikom za visoki vakuum / Heating stage with rotation and linear transfer for high vacuum INSTITUT JOŽEF STEFAN JN002356/2020-W01 2020/04/14 12:3814.04.2020 12:38 2020/05/18 14:0018.05.2020 14:00 1589803208_opening.pdf
Nakup in dobava živil 2020-2024 OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA JN002446/2020-B01 2020/04/20 10:1020.04.2020 10:10 2020/05/18 10:0018.05.2020 10:00 1589788808_opening.pdf
Nakup in instalacija nano diferenčnega dinamičnega fluorimetra (Supply and installation of a nano differential scanning fluorimeter) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN002608/2020-W01 2020/04/24 20:1224.04.2020 20:12 2020/05/14 10:0014.05.2020 10:00 1589443210_opening.pdf
Podatkovna in oblikovna razširitev portala Fran v letih 2020 in 2021 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI / 2020/05/04 09:2404.05.2020 09:24 2020/05/12 10:0012.05.2020 10:00 Odpiranje ni javno
Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Pšenična Polica OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN001928/2020-B01 2020/03/24 14:4124.03.2020 14:41 2020/05/12 09:0012.05.2020 09:00 1589266806_opening.pdf
Sistemska administracija in podpora IT storitvam UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN002526/2020-W01 2020/04/22 11:4022.04.2020 11:40 2020/05/06 11:0006.05.2020 11:00 1588755609_opening.pdf
Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo 2020-2024 ŠOLSKI CENTER CELJE JN002377/2020-W01 2020/04/15 10:3015.04.2020 10:30 2020/05/04 10:0004.05.2020 10:00 1588579211_opening.pdf
Vzdrževanje programa Birpis21 in pripadajočih modulov UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 2020/04/22 13:0122.04.2020 13:01 2020/04/30 11:0030.04.2020 11:00 Odpiranje ni javno
Nakup spektrometra za Augerjevo elektronsko spektroskopijo (Supply of a spectrometer for Auger electron spectroscopy) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN002346/2020-W01 2020/04/14 16:4414.04.2020 16:44 2020/04/28 10:0028.04.2020 10:00 1588060816_opening.pdf
Nakup in instalacija močnostnega plazemskega sistema za nanose tankih plasti s plazmo molekularnih plinov na vzorce večjih dimenzij (Supply and installation of a plasma system for deposition of thin films by molecular gaseous plasma on large samples) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN002244/2020-W01 2020/04/07 20:4307.04.2020 20:43 2020/04/23 10:0023.04.2020 10:00 1587628818_opening.pdf
COINS / KOVANCI - production and delivery /proizvodnja in dobava kovancev - PHASE II, FAZA II BANKA SLOVENIJE JN76/2019 2020/03/11 14:4911.03.2020 14:49 2020/04/21 10:0021.04.2020 10:00 Odpiranje ni javno
Dobava živil 2020 - 2024 OBČINA ANKARAN JN001786/2020-B01 2020/03/18 09:3518.03.2020 09:35 2020/04/15 11:0015.04.2020 11:00 1586941208_opening.pdf
Priprava dnevno toplih obrokov dijaške prehrane v prostorih naročnika 2020-2023 ŠOLSKI CENTER CELJE / 2020/04/02 13:0502.04.2020 13:05 2020/04/15 10:0015.04.2020 10:00 Odpiranje ni javno
Izgradnja kanalizacije v naseljih Pšata, Poženik in Šmartno skupaj z izgradnjo ostale komunalne infrastrukture OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN000857/2020-B01 2020/02/13 14:0413.02.2020 14:04 2020/04/15 09:0015.04.2020 09:00 1586934008_opening.pdf
Storitve fiksne in mobilne telefonije CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA JN001511/2020-W01 2020/03/09 12:2409.03.2020 12:24 2020/04/06 11:0006.04.2020 11:00 1586163609_opening.pdf
Koregistrirani hiperspektralni kameri z brezpilotnim letalnikom - pogajanja KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE 2020/03/27 09:4427.03.2020 09:44 2020/04/01 10:0001.04.2020 10:00 Odpiranje ni javno
Zamenjava parketa v športni dvorani OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN001286/2020-W01 2020/03/02 14:3002.03.2020 14:30 2020/04/01 09:0001.04.2020 09:00 1585724416_opening.pdf
Izvajanje storitev skrbi za varstvo in zdravje kopalcev OBČINA ANKARAN JN001739/2020-W01 2020/03/16 11:4816.03.2020 11:48 2020/03/30 11:0030.03.2020 11:00 1585558808_opening.pdf
Nadgradnje podatkovnega skladišča IISA v obdobju 2020 2024 AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN001238/2020-B01 2020/02/28 09:3428.02.2020 09:34 2020/03/27 10:0027.03.2020 10:00 1585299604_opening.pdf
Storitve čiščenja za obdobje 4 let ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE JN001141/2020-B01 2020/02/25 08:5025.02.2020 08:50 2020/03/25 10:0025.03.2020 10:00 1585126809_opening.pdf
Storitve varovanja 2020 - 2024 UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN000880/2020-B01 2020/02/14 08:4014.02.2020 08:40 2020/03/16 11:0016.03.2020 11:00 1584352801_opening.pdf
Koregistrirani hiperspektralni kameri z brezpilotnim letalnikom KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN001433/2020-W01 2020/03/05 14:0905.03.2020 14:09 2020/03/16 11:0016.03.2020 11:00 1584352802_opening.pdf
Storitve komuniciranja in obveščanja javnosti pri projektu »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop" OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN000892/2020-W01 2020/02/14 10:4414.02.2020 10:44 2020/03/05 10:0005.03.2020 10:00 1583398802_opening.pdf
Nakup NIT instrumenta za analizo zrnja in moke KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN000984/2020-W01 2020/02/18 12:0218.02.2020 12:02 2020/03/04 11:0004.03.2020 11:00 1583316008_opening.pdf
Storitve nadgradnje in vzdrževanja informacijskega sistema sklada 2020 do 2023 JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN000373/2020-B01 2020/01/24 08:5724.01.2020 08:57 2020/02/26 11:0026.02.2020 11:00 1582711204_opening.pdf
Sanacija vodovodnega omrežja v objektu EGP UPK Ljubljana UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN000697/2020-B01 2020/02/06 14:0206.02.2020 14:02 2020/02/25 11:0025.02.2020 11:00 1582624805_opening.pdf
Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN000346/2020-B01 2020/01/23 09:1023.01.2020 09:10 2020/02/25 10:0025.02.2020 10:00 1582621205_opening.pdf
Izgradnja dostopne poti, FE C1, Novo Brdo STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD / 2020/02/19 09:4919.02.2020 09:49 2020/02/25 10:0025.02.2020 10:00 Odpiranje ni javno
Odstranitev objekta (skedenj) in izdelava projektne dokumentacije za izvedbo odstranitve (PZI) ter načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN000906/2020-W01 2020/02/14 14:0014.02.2020 14:00 2020/02/24 11:0024.02.2020 11:00 1582538404_opening.pdf
Izvedba kontrolnih pregledov nad izgradnjo 76 stanovanj v dveh večstanovanjskih lamelah A in B »Kočevska rezidenca« v Kočevju (nakup stanovanj po Javnem Pozivu za nakup stanovanj in zemljišč 2017) STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN000794/2020-W01 2020/02/11 10:4311.02.2020 10:43 2020/02/24 10:0024.02.2020 10:00 1582534804_opening.pdf
Najem Microsoft OVS licenc za obdobje treh let ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, LJUBLJANA PREVOD FIRME: ARAO - AGENCY FOR RADWASTE MANAGEME JN000671/2020-W01 2020/02/05 14:1805.02.2020 14:18 2020/02/19 13:0019.02.2020 13:00 1582113604_opening.pdf
Nakup pohištvene opreme ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE JN000524/2020-W01 2020/01/30 14:0130.01.2020 14:01 2020/02/14 10:0014.02.2020 10:00 1581670804_opening.pdf
Nadgradnja in razširitev registracijskega IS v okviru celovite rešitve Kadris 4 UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 2020/02/04 13:5104.02.2020 13:51 2020/02/10 12:0010.02.2020 12:00 Odpiranje ni javno
Nakup radioaktivnega vira Cs-137 (Supply of a radioactive source Cs-137) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN008796/2019-W01 2019/12/20 16:2520.12.2019 16:25 2020/01/31 10:0031.01.2020 10:00 1580461207_opening.pdf
BIM Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN000206/2020-W01 2020/01/16 12:4416.01.2020 12:44 2020/01/31 10:0031.01.2020 10:00 1580461210_opening.pdf
Zavarovanje izstrelitve satelita CENTER ODLIČNOSTI VESOLJE, ZNANOST IN TEHNOLOGIJE JN000260/2020-W01 2020/01/20 09:5020.01.2020 09:50 2020/01/29 13:0029.01.2020 13:00 1580299205_opening.pdf
Nakup in najem energijsko učinkovite računalniške opreme UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE JN008765/2019-B01 2019/12/19 08:5719.12.2019 08:57 2020/01/23 10:0023.01.2020 10:00 1579770003_opening.pdf
Storitve inženirja in nadzornika pri gradnji projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. sklop OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN008261/2019-B01 2019/11/27 13:5927.11.2019 13:59 2020/01/22 10:0022.01.2020 10:00 1579683603_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del v garaži na lokaciji Savska cesta 18a-c, Kranj STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN000053/2020-W01 2020/01/09 09:2109.01.2020 09:21 2020/01/22 10:0022.01.2020 10:00 1579683603_opening.pdf
Storitve mobilne telefonije 2020-2024 ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE JN000080/2020-W01 2020/01/09 14:5709.01.2020 14:57 2020/01/22 10:0022.01.2020 10:00 1579683604_opening.pdf
Nakup in instalacija rentgenskega sistema (Supply and installation of a X-Ray system) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN008755/2019-W01 2019/12/18 15:3318.12.2019 15:33 2020/01/21 10:0021.01.2020 10:00 1579597204_opening.pdf
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil VRTEC VRHOVCI JN008836/2019-B01 2019/12/23 09:1323.12.2019 09:13 2020/01/20 10:0020.01.2020 10:00 1579510805_opening.pdf
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK JN008762/2019-B01 2019/12/19 08:1719.12.2019 08:17 2020/01/16 10:0016.01.2020 10:00 1579165208_opening.pdf
Gradnja dvigala ob obstoječem vrtcu Murenči OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN008919/2019-W01 2019/12/27 10:3927.12.2019 10:39 2020/01/15 12:0015.01.2020 12:00 1579086006_opening.pdf
Nakup zmogljivega NIR analizatorja KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN008774/2019-W01 2019/12/19 11:5119.12.2019 11:51 2020/01/15 11:0015.01.2020 11:00 1579082403_opening.pdf
Zavarovalne storitve za obdobje 5. let KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE 2019/12/27 12:5927.12.2019 12:59 2020/01/07 11:0007.01.2020 11:00 Odpiranje ni javno
Izgradnja stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 2019/12/30 14:1730.12.2019 14:17 2020/01/07 11:0007.01.2020 11:00 Odpiranje ni javno
Najem in vzdrževanje dokumentnega sistema in e-hrambe ter priprava notranjih pravil NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN008198/2019-B01 2019/11/25 09:0425.11.2019 09:04 2019/12/23 10:0023.12.2019 10:00 1577091603_opening.pdf
WilLza 2020(pog) CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2019/12/18 09:4418.12.2019 09:44 2019/12/23 08:0023.12.2019 08:00 1577084403_opening.pdf
Zavarovalne storitve KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN008364/2019-W01 2019/12/02 10:5502.12.2019 10:55 2019/12/20 11:0020.12.2019 11:00 1576836002_opening.pdf
Dodatna javna razgrnitev OPN Ankaran OBČINA ANKARAN 2019/12/17 11:2017.12.2019 11:20 2019/12/17 15:0017.12.2019 15:00 Odpiranje ni javno
Dobava tujih serijskih publikacij za leto 2020 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN008250/2019-W01 2019/11/26 13:1126.11.2019 13:11 2019/12/06 11:0006.12.2019 11:00 1575626403_opening.pdf
Nakup in dobava pisarniškega materiala UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE JN007984/2019-W01 2019/11/15 13:0915.11.2019 13:09 2019/12/04 10:0004.12.2019 10:00 1575450005_opening.pdf
Nakup in dobava živil DOM STAREJŠIH LOGATEC JN007649/2019-B01 2019/11/04 11:5904.11.2019 11:59 2019/12/02 10:0002.12.2019 10:00 1575277207_opening.pdf
Izgradnja stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007525/2019-B01 2019/10/26 20:3526.10.2019 20:35 2019/11/29 10:0029.11.2019 10:00 1575018004_opening.pdf
Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007663/2019-B01 2019/10/31 09:4731.10.2019 09:47 2019/11/29 10:0029.11.2019 10:00 1575018006_opening.pdf
BIM Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007881/2019-W01 2019/11/12 12:5612.11.2019 12:56 2019/11/29 10:0029.11.2019 10:00 1575018006_opening.pdf
Dobava materiala za potrebe zdravstveno negovalne enote DSL DOM STAREJŠIH LOGATEC JN007953/2019-W01 2019/11/14 15:2814.11.2019 15:28 2019/11/29 10:0029.11.2019 10:00 1575018006_opening.pdf
Pranje perila za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007654/2019-B01 2019/10/31 09:4931.10.2019 09:49 2019/11/28 11:0028.11.2019 11:00 1574935202_opening.pdf
Storitve ravnanja z odpadki UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007896/2019-W01 2019/11/13 11:5613.11.2019 11:56 2019/11/28 08:0028.11.2019 08:00 1574924404_opening.pdf
Storitve nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta Ureditev Promenade pred Postojnsko jamo POSTOJNSKA JAMA, TURIZEM, GOSTINSTVO IN TRGOVINA, D.D. JN007985/2019-W01 2019/11/15 12:3515.11.2019 12:35 2019/11/26 10:0026.11.2019 10:00 1574758821_opening.pdf
Sistem za NAT presejalno testiranje krvodajalcev ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN007483/2019-B01 2019/10/25 08:4625.10.2019 08:46 2019/11/22 10:0022.11.2019 10:00 1574413203_opening.pdf
Izvajanje dializnih, nenujnih in sanitetnih prevozov ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE JN007771/2019-W01 2019/11/07 14:2207.11.2019 14:22 2019/11/15 10:0015.11.2019 10:00 1573808402_opening.pdf
Nakup licenc in vzpostavitev dokumentnega sistema JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN007551/2019-W01 2019/10/28 13:5128.10.2019 13:51 2019/11/14 11:0014.11.2019 11:00 1573725603_opening.pdf
Storitve čiščenja za obdobje dveh let SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA JN007705/2019-W01 2019/11/05 15:0805.11.2019 15:08 2019/11/12 12:0012.11.2019 12:00 1573556403_opening.pdf
Gradnja dvigala ob obstoječem vrtcu Murenčki OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN007071/2019-W01 2019/10/10 15:0910.10.2019 15:09 2019/11/06 09:0006.11.2019 09:00 1573027203_opening.pdf
Ureditvena dela na zemljišču v lasti SSRS v občini Lukovica STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007546/2019-W01 2019/10/28 09:4828.10.2019 09:48 2019/11/05 10:0005.11.2019 10:00 1572944403_opening.pdf
Storitve prevozov organov in tkiv za obdobje 4 let ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT JN007198/2019-W01 2019/10/15 11:2115.10.2019 11:21 2019/11/04 12:0004.11.2019 12:00 1572865202_opening.pdf
Izvedba tesnjenja dela kleti in konstrukcije rampe v podzemno garažo objekta Podbreznik 112 in 112 A, Novo mesto STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007346/2019-W01 2019/10/21 13:2621.10.2019 13:26 2019/10/30 10:0030.10.2019 10:00 1572426003_opening.pdf
Nakup, implementacija in vzdrževanje sistema SIEM AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN007041/2019-W01 2019/10/09 15:0909.10.2019 15:09 2019/10/29 10:0029.10.2019 10:00 1572339603_opening.pdf
Izvajanje dializnih, nenujnih in sanitetnih prevozov ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE JN007079/2019-W01 2019/10/10 10:3710.10.2019 10:37 2019/10/25 10:0025.10.2019 10:00 1571990403_opening.pdf
Projektiranje PZI in PID ter izvedbe gradnje projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop« OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004869/2019-B01 2019/07/11 07:5811.07.2019 07:58 2019/10/24 10:0024.10.2019 10:00 1571904010_opening.pdf
Ureditev Promenade pred Postojnsko jamo POSTOJNSKA JAMA, TURIZEM, GOSTINSTVO IN TRGOVINA, D.D. JN006819/2019-B01 2019/10/01 13:4401.10.2019 13:44 2019/10/22 10:0022.10.2019 10:00 1571731203_opening.pdf
Storitve nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta Ureditev Promenade pred Postojnsko jamo POSTOJNSKA JAMA, TURIZEM, GOSTINSTVO IN TRGOVINA, D.D. JN006818/2019-W01 2019/10/01 13:4701.10.2019 13:47 2019/10/22 10:0022.10.2019 10:00 1571731206_opening.pdf
Dobava hitrih imunokemijskih testov in dodatnega materiala za ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih substanc UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN006793/2019-W01 2019/09/30 13:1030.09.2019 13:10 2019/10/21 12:0021.10.2019 12:00 1571652011_opening.pdf
Storitve čiščenja za obdobje treh let SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA JN006906/2019-W01 2019/10/04 13:0104.10.2019 13:01 2019/10/21 12:0021.10.2019 12:00 1571652012_opening.pdf
Izgradnja kolesarskega poligona (pumptrack) OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN006435/2019-W01 2019/09/17 12:1117.09.2019 12:11 2019/10/17 09:0017.10.2019 09:00 1571295603_opening.pdf
COINS / KOVANCI - production and delivery /proizvodnja in dobava kovancev BANKA SLOVENIJE JN76/2019 2019/10/03 14:0603.10.2019 14:06 2019/10/14 10:0014.10.2019 10:00 1571040001_opening.pdf
Dobava laboratorijskih miši za potrebe OI Ljubljana / Supply of laboratory mice for Institute of Oncology Ljubljana ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA JN006460/2019-W01 2019/09/17 13:0217.09.2019 13:02 2019/10/11 10:0011.10.2019 10:00 1570780803_opening.pdf
Projekt za izvedbo protipoplavnih ukrepov v občini Dobrepolje OBČINA DOBREPOLJE 2019/10/02 11:3602.10.2019 11:36 2019/10/10 16:0010.10.2019 16:00 Odpiranje ni javno
Izvedba tesnjenja dela kleti in konstrukcije rampe v podzemno garažo objekta Podbreznik 112 in 112 A, Novo mesto STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006808/2019-W01 2019/10/01 10:5401.10.2019 10:54 2019/10/09 10:0009.10.2019 10:00 1570608005_opening.pdf
Storitve čiščenja za obdobje treh let SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA JN006327/2019-W01 2019/09/11 09:1911.09.2019 09:19 2019/09/25 14:0025.09.2019 14:00 1569412803_opening.pdf
Navodila za projektiranje večstanovanjskih objektov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006320/2019-W01 2019/09/10 14:2110.09.2019 14:21 2019/09/20 10:0020.09.2019 10:00 1568966402_opening.pdf
Oprema za procesiranje vzorcev KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN006285/2019-W01 2019/09/09 15:2909.09.2019 15:29 2019/09/19 11:0019.09.2019 11:00 1568883613_opening.pdf
Nakup in dobava živil - ponovitev Sklopa 18 Splošno prehrambeno blago A DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE JN006120/2019-W01 2019/09/02 12:2302.09.2019 12:23 2019/09/16 10:0016.09.2019 10:00 1568620803_opening.pdf
Nakup medicinske opreme za potrebe novega Satelitskega urgentnega centra ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE JN006003/2019-W01 2019/08/27 12:4827.08.2019 12:48 2019/09/11 10:0011.09.2019 10:00 1568188802_opening.pdf
Arheološka izkopanja in raziskave pri gradnji fekalne kanalizacije v naselju Cerklje na Gorenjskem - center OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 2019/09/03 12:3203.09.2019 12:32 2019/09/09 12:0009.09.2019 12:00 1568023205_opening.pdf
Izgradnja objekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN005502/2019-B01 2019/09/02 11:4402.09.2019 11:44 2019/09/06 10:0006.09.2019 10:00 1567756803_opening.pdf
Nadgradnja naprav za usmerjanje pisemskih pošiljk (APU)/Upgrade of Letter Sorting Machines (LSMs) POŠTA SLOVENIJE D.O.O. 2019/09/03 11:3503.09.2019 11:35 2019/09/04 12:0004.09.2019 12:00 1567591211_opening.pdf
Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje elektrine energije z visokim izkoristkom za obdobje 2019-2023 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN005901/2019-W01 2019/08/22 09:0922.08.2019 09:09 2019/09/03 10:0003.09.2019 10:00 1567497602_opening.pdf
Obnova vodovoda Glinje - Šmartno OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN005411/2019-W01 2019/08/27 08:4527.08.2019 08:45 2019/09/03 09:0003.09.2019 09:00 1567494003_opening.pdf
Izgradnja objekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN005502/2019-B01 2019/08/02 08:4102.08.2019 08:41 2019/09/02 10:0002.09.2019 10:00 1567411201_opening.pdf
Gradnja dvigala ob obstoječem vrtcu Murenčki OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN005376/2019-W01 2019/07/29 13:2129.07.2019 13:21 2019/08/28 09:0028.08.2019 09:00 1566975602_opening.pdf
Ureditev degradiranih območij v Cerkljah na Gorenjskem in Češnjevku OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN005327/2019-W01 2019/07/26 08:1526.07.2019 08:15 2019/08/27 09:0027.08.2019 09:00 1566889202_opening.pdf
Izboljšanje hidroloških razmer in odstranjevanje lesne zarasti na območjih Projekta Mala barja - Marja ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE JN005564/2019-W01 2019/08/05 14:0705.08.2019 14:07 2019/08/26 13:0026.08.2019 13:00 1566817203_opening.pdf
Izvedba nadzora nad izgradnjo objekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN005474/2019-W01 2019/08/01 09:0101.08.2019 09:01 2019/08/26 10:0026.08.2019 10:00 1566806405_opening.pdf
Odstranjevanje lesne zarasti in izboljšanje hidrološkega stanja v dolini Strajanov breg ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE JN005570/2019-W01 2019/08/06 11:3906.08.2019 11:39 2019/08/26 10:0026.08.2019 10:00 1566806406_opening.pdf
Študija proizvodnje, vgradljivosti in karakteristik končnih betonskih mešanic za izvedbo sekundarne armiranobetonske obloge silosa odlagališča NSRAO ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, LJUBLJANA PREVOD FIRME: ARAO - AGENCY FOR RADWASTE MANAGEME JN005685/2019-W01 2019/08/09 12:4509.08.2019 12:45 2019/08/26 10:0026.08.2019 10:00 1566806406_opening.pdf
Nadgradnja naprav za usmerjanje pisemskih pošiljk (APU) POŠTA SLOVENIJE D.O.O. JN004308/2019-E01 2019/07/19 10:0319.07.2019 10:03 2019/08/20 12:0020.08.2019 12:00 1566295202_opening.pdf
Nakup, najem in vzdrževanje programske opreme ESRI za 3 leta v obdobju 2019 do 2022 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI / 2019/08/07 13:0607.08.2019 13:06 2019/08/14 12:0014.08.2019 12:00 Odpiranje ni javno
Najem imunohematoloških analizatorjev za testiranje z reagenti, potrošnim materialom in vzdrževanjem ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN004400/2019-B01 2019/06/26 09:0526.06.2019 09:05 2019/08/14 10:0014.08.2019 10:00 1565769603_opening.pdf
Izgradnja prizidka k Šolskemu centru Celje ŠOLSKI CENTER CELJE JN005228/2019-B01 2019/07/23 09:4123.07.2019 09:41 2019/08/08 10:0008.08.2019 10:00 1565251202_opening.pdf
Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo, Sklop 1: E2 in Sklop 2: E3 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD / 2019/07/26 09:1626.07.2019 09:16 2019/07/31 10:0031.07.2019 10:00 Odpiranje ni javno
Izvedba nadzora in druge inženirske storitve pri gradnji soseske Novo Brdo (Sklop E2 in E3) STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD / 2019/07/24 09:3824.07.2019 09:38 2019/07/30 10:0030.07.2019 10:00 Odpiranje ni javno
Nakup aparatov za patogensko inaktivacijo trombocitnih komponent, vzdrževanje in popravila aparata ter dobava potrošnega materiala ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN004526/2019-B01 2019/07/01 10:2101.07.2019 10:21 2019/07/29 10:0029.07.2019 10:00 1564387203_opening.pdf
Adaptacija prostorov stavbe Gosposka 13 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN004846/2019-W01 2019/07/10 09:3710.07.2019 09:37 2019/07/23 11:0023.07.2019 11:00 1563872402_opening.pdf
Izvajanje šolskih avtobusnih prevozov v šolskem letu 2019/2020 OBČINA ANKARAN JN004802/2019-W01 2019/07/08 15:2008.07.2019 15:20 2019/07/23 10:3023.07.2019 10:30 1563870604_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del v zvezi z zamakanjem fasade na objektih B1, D1 in D2 na Brdu v Ljubljani STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004787/2019-W01 2019/07/08 12:3608.07.2019 12:36 2019/07/23 10:0023.07.2019 10:00 1563868801_opening.pdf
NABAVA 48 KRISTALOV CSI(TL) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN004613/2019-W01 2019/07/02 15:1502.07.2019 15:15 2019/07/19 10:0019.07.2019 10:00 1563523205_opening.pdf
Storitve bonitetne agencije Moody's BANKA SLOVENIJE 2019/07/10 10:0110.07.2019 10:01 2019/07/16 16:0016.07.2019 16:00 1563285607_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del v zvezi s kapilarnim vlekom vlage in zamakanjem na spodnjem delu zidov, Gradiška cesta 8 in 9, Vipava STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004444/2019-W01 2019/06/26 09:3426.06.2019 09:34 2019/07/15 10:0015.07.2019 10:00 1563177602_opening.pdf
Nakup in dobava živil DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE JN003986/2019-B01 2019/06/12 08:3912.06.2019 08:39 2019/07/12 10:0012.07.2019 10:00 1562918403_opening.pdf
Hitro tehnično vozilo JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA JN004280/2019-W01 2019/06/20 08:3720.06.2019 08:37 2019/07/10 10:0010.07.2019 10:00 1562745607_opening.pdf
Nakup učbenikov za učbeniški sklad 2019-2022 GIMNAZIJA BEŽIGRAD JN004347/2019-W01 2019/06/21 11:5721.06.2019 11:57 2019/07/04 10:0004.07.2019 10:00 1562227203_opening.pdf
Nakup računalniške opreme UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN004234/2019-W01 2019/06/19 10:3119.06.2019 10:31 2019/07/03 10:0003.07.2019 10:00 1562140804_opening.pdf
Dobava sanitarnega potrošnega materiala za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN003645/2019-B01 2019/06/03 11:0303.06.2019 11:03 2019/07/01 11:0001.07.2019 11:00 1561971609_opening.pdf
Satellite launch insurance (zavarovanje izstrelitve satelita) CENTER ODLIČNOSTI VESOLJE, ZNANOST IN TEHNOLOGIJE JN004134/2019-W01 2019/06/17 11:1217.06.2019 11:12 2019/06/27 08:0027.06.2019 08:00 1561615203_opening.pdf
Obnova kuhinje SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA 2019/06/18 10:3318.06.2019 10:33 2019/06/24 14:0024.06.2019 14:00 Odpiranje ni javno
Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo 2019-2023 GIMNAZIJA BEŽIGRAD JN003236/2019-B01 2019/05/21 08:2621.05.2019 08:26 2019/06/19 10:0019.06.2019 10:00 1560931202_opening.pdf
Cargo warehouse services POŠTA SLOVENIJE D.O.O. 2019/06/11 12:2511.06.2019 12:25 2019/06/17 12:0017.06.2019 12:00 Odpiranje ni javno
Nadgradnje poročilnega sistema 2019-2023 AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN003052/2019-B01 2019/05/15 15:4615.05.2019 15:46 2019/06/13 10:0013.06.2019 10:00 1560412801_opening.pdf
Ureditev degradiranih območij v Cerkljah na Gorenjskem in Češnjevku OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN003284/2019-W01 2019/05/22 12:4622.05.2019 12:46 2019/06/13 09:0013.06.2019 09:00 1560409202_opening.pdf
Uvedba registracijskega sistema Kadris 4 RIS UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 2019/05/29 11:0829.05.2019 11:08 2019/06/10 12:0010.06.2019 12:00 Odpiranje ni javno
Izvajanje avtobusnih prevozov v poletni sezoni 2019 OBČINA ANKARAN JN003508/2019-W01 2019/05/29 10:3129.05.2019 10:31 2019/06/10 11:0010.06.2019 11:00 1560157202_opening.pdf
Izvedba BIM nadzora pri gradnji soseske Novo Brdo (Sklop E2 in E3) STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN003372/2019-W01 2019/05/24 09:2024.05.2019 09:20 2019/06/07 10:0007.06.2019 10:00 1559894401_opening.pdf
Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo, sklop 1: E2 in sklop 2: E3 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002651/2019-B01 2019/04/26 09:3126.04.2019 09:31 2019/05/31 10:0031.05.2019 10:00 1559289602_opening.pdf
Obnova kuhinje SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA JN003117/2019-W01 2019/05/16 14:1016.05.2019 14:10 2019/05/31 10:0031.05.2019 10:00 1559289602_opening.pdf
Bioinformatska pot za analizo podatkov NGS in interpretacijo genetskih različic ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA JN002709/2019-B01 2019/04/29 08:4329.04.2019 08:43 2019/05/31 09:0031.05.2019 09:00 1559286002_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del na strehi stanovanjskega objekta lamele D, soseske Perovo Kamnik STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN003214/2019-W01 2019/05/20 14:2020.05.2019 14:20 2019/05/30 10:0030.05.2019 10:00 1559203206_opening.pdf
Ureditev parkirnega sistema na parkirišču »Kamp Debeli rtič« OBČINA ANKARAN JN003072/2019-W01 2019/05/15 10:2615.05.2019 10:26 2019/05/29 11:0029.05.2019 11:00 1559120403_opening.pdf
Nakup in dobava okoljsko manj obremenjujočih čistil ter ostalega sanitarnega in čistilnega materiala DOM POČITKA MENGEŠ JN002993/2019-W01 2019/05/13 14:2213.05.2019 14:22 2019/05/28 10:0028.05.2019 10:00 1559030403_opening.pdf
Prenova pomivalnice DOM POČITKA MENGEŠ JN003210/2019-W01 2019/05/20 14:1520.05.2019 14:15 2019/05/27 10:0027.05.2019 10:00 1558944002_opening.pdf
Izvedba nadzora in druge inženirske storitve pri gradnji stanovanjske soseske Novo Brdo, sklop E2 in sklop E3 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002762/2019-B01 2019/04/29 22:4929.04.2019 22:49 2019/05/27 09:3027.05.2019 09:30 1558942202_opening.pdf
Nakup e-beam evaporatorja / Supply of a e-beam evaporator INSTITUT JOŽEF STEFAN JN002338/2019-B01 2019/04/23 13:3923.04.2019 13:39 2019/05/21 10:0021.05.2019 10:00 1558425603_opening.pdf
Izvedba odvodnjavanja večstanovanjskih objektov »B« Ob Borovniščici 15 do 29, Borovnica STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002921/2019-W01 2019/05/09 14:1909.05.2019 14:19 2019/05/17 10:0017.05.2019 10:00 1558080001_opening.pdf
Priprava pisnega ZK predloga 971 za stavbe ID 317, 318, 319 in 320, k.o. 1758- Dragomelj STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002696/2019-W01 2019/04/26 14:2426.04.2019 14:24 2019/05/15 10:0015.05.2019 10:00 1557907201_opening.pdf
Dobava živil za gostinske obrate OBČINA ANKARAN JN002609/2019-W01 2019/04/25 09:2725.04.2019 09:27 2019/05/14 11:0014.05.2019 11:00 1557824406_opening.pdf
Dobava električne energije 2019 - 2023 NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN002225/2019-B01 2019/04/12 10:3612.04.2019 10:36 2019/05/10 11:0010.05.2019 11:00 1557478801_opening.pdf
Implementacija ERP sistema JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN002289/2019-W01 2019/04/15 09:1715.04.2019 09:17 2019/05/08 12:0008.05.2019 12:00 1557309601_opening.pdf
Obnova vodovoda v zahodnem delu naselja Velesovo OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN002317/2019-W01 2019/04/15 14:4515.04.2019 14:45 2019/05/08 09:0008.05.2019 09:00 1557298802_opening.pdf
Zavarovalne storitve 2019 - 2025 NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN002046/2019-W01 2019/04/05 11:5105.04.2019 11:51 2019/04/30 12:0030.04.2019 12:00 1556618402_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del na balkonih večstanovanjskega objekta Podbreznik B2, št. 112 in 112A v Novem mestu STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002485/2019-W01 2019/04/19 09:1919.04.2019 09:19 2019/04/29 10:0029.04.2019 10:00 1556524801_opening.pdf
Izvedba del na zamenjavi tlaka na dveh pohodnih terasah enega povezovalnega objekta soseske Perovo Ljubljanska cesta 4, Kamnik STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002356/2019-W01 2019/04/16 09:4116.04.2019 09:41 2019/04/24 10:0024.04.2019 10:00 1556092802_opening.pdf
Prenova pomivalnice DOM POČITKA MENGEŠ JN002205/2019-W01 2019/04/11 13:2311.04.2019 13:23 2019/04/19 10:0019.04.2019 10:00 1555660804_opening.pdf
Izbira izvajalca za revizijo letnega poročila SSRS 2019-2021 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001964/2019-W01 2019/04/03 11:1703.04.2019 11:17 2019/04/12 10:0012.04.2019 10:00 1555056003_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del v zvezi z zamakanjem fasade, Ulica Ivane Kobilce 1 (objekt B2), F4 - Brdo, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001863/2019-W01 2019/03/29 09:4329.03.2019 09:43 2019/04/08 10:0008.04.2019 10:00 1554710402_opening.pdf
Najem, vzdrževanje in izvlek zagatnic STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 2019/04/01 09:0401.04.2019 09:04 2019/04/08 10:0008.04.2019 10:00 Odpiranje ni javno
Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 2019 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN000984/2019-B01 2019/02/21 14:5221.02.2019 14:52 2019/04/04 09:0004.04.2019 09:00 1554361203_opening.pdf
Akreditacija po standardu AACI UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 2019/03/27 13:4427.03.2019 13:44 2019/04/03 10:0003.04.2019 10:00 Odpiranje ni javno
Storitve bonitetne agencije Moody's BANKA SLOVENIJE 2019/03/18 11:3218.03.2019 11:32 2019/04/01 10:0001.04.2019 10:00 Odpiranje ni javno
Prenova pomivalnice na objektu Doma počitka Mengeš DOM POČITKA MENGEŠ JN001499/2019-W01 2019/03/14 14:4614.03.2019 14:46 2019/03/29 10:0029.03.2019 10:00 1553850002_opening.pdf
Nakup električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje elektrine energije z visokim izkoristkom za obdobje dveh let OBČINA ŽUŽEMBERK JN001605/2019-W01 2019/03/19 13:4019.03.2019 13:40 2019/03/26 10:0026.03.2019 10:00 1553590803_opening.pdf
Odvodnjavanje zalednih padavinskih voda na območju Debelega rtiča (vzhodno od centra Draga) OBČINA ANKARAN JN001286/2019-W01 2019/03/07 10:1307.03.2019 10:13 2019/03/25 12:0025.03.2019 12:00 1553511602_opening.pdf
Fixed Income Indices Data (Podatki indeksi za potrebe upravljanja naložb Banke Slovenije) BANKA SLOVENIJE 2019/03/18 11:3318.03.2019 11:33 2019/03/25 10:0025.03.2019 10:00 Odpiranje ni javno
Izvedba sanacije zunanje ureditve okolice objekta F3 na Ježkovi ulici 1-3-5 Brdo Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001521/2019-W01 2019/03/15 10:2615.03.2019 10:26 2019/03/22 10:0022.03.2019 10:00 1553245201_opening.pdf
DOBAVA GASILSKEGA VOZILA AC 35/100 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO CERKLJE NA GORENJSKEM JN000936/2019-B01 2019/02/19 21:4319.02.2019 21:43 2019/03/21 12:0021.03.2019 12:00 1553166001_opening.pdf
Izvedba tesnjenja zgornje površine parkirišč, Podbreznik 112 in 112 A, Novo mesto STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001520/2019-W01 2019/03/15 10:2315.03.2019 10:23 2019/03/21 10:0021.03.2019 10:00 1553158802_opening.pdf
Izvedba elaborata sanacije z natančnim popisom del in predračunom sanacije ter nadzorom sanacijskih del na objektih B1, D1 in D2 v naselju Zeleni gaj - F4 Brdo, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001309/2019-W01 2019/03/08 09:3008.03.2019 09:30 2019/03/15 10:0015.03.2019 10:00 1552640402_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti na strehi objekta Park pod Javorniki 6, v Postojni STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001140/2019-W01 2019/02/28 10:1728.02.2019 10:17 2019/03/13 10:0013.03.2019 10:00 1552467602_opening.pdf
Storitve čiščenja 2019-2023 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN000515/2019-B01 2019/02/01 09:1901.02.2019 09:19 2019/02/28 11:0028.02.2019 11:00 1551348002_opening.pdf
Sorting system update BANKA SLOVENIJE posredovana ponudniku, postopek s pogajanji, ki poteka v več fazah 2019/02/20 11:5220.02.2019 11:52 2019/02/22 16:0022.02.2019 16:00 Odpiranje ni javno
Medicinski potrošni material DOM POČITKA MENGEŠ / 2019/02/06 15:0706.02.2019 15:07 2019/02/19 10:0019.02.2019 10:00 1550566802_opening.pdf
Sorting system update BANKA SLOVENIJE 2019/02/14 12:2414.02.2019 12:24 2019/02/18 08:0018.02.2019 08:00 Odpiranje ni javno
Izgradnja večnamenskega šolskega objekta BIC Ljubljana BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA JN000372/2019-B01 2019/01/24 10:4924.01.2019 10:49 2019/02/15 11:0015.02.2019 11:00 1550224802_opening.pdf
Storitve bonitetne agencije Moody's BANKA SLOVENIJE 2019/02/07 09:0007.02.2019 09:00 2019/02/15 08:0015.02.2019 08:00 Odpiranje ni javno
Fixed Income Indices Data (Podatki indeksi za potrebe upravljanja naložb Banke Slovenije) BANKA SLOVENIJE 2019/02/01 09:5701.02.2019 09:57 2019/02/07 10:0007.02.2019 10:00 Odpiranje ni javno
Izdelava projektne dokumentacije za Novo Pobrežje v Mariboru STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 2019/01/29 11:0229.01.2019 11:02 2019/02/01 10:0001.02.2019 10:00 Odpiranje ni javno
Vgradnja sistema proti zrušitvi kontejnerjev na RTG dvigalih Konecranes LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA 2018/12/18 15:2218.12.2018 15:22 2019/02/01 09:0001.02.2019 09:00 Odpiranje ni javno
Sorting system update BANKA SLOVENIJE 2019/01/31 09:1331.01.2019 09:13 2019/01/31 12:0031.01.2019 12:00 Odpiranje ni javno
Sorting system update BANKA SLOVENIJE 2019/01/18 08:0318.01.2019 08:03 2019/01/31 00:0031.01.2019 00:00 Odpiranje ni javno
Oprema za združitev obstoječega ladijskega priklopa za D2 na čelo obale SILOS skupaj s priklopom za JET gorivo – ladijske pretakalne roke LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA JN000167/2019-W01 2019/01/15 10:4215.01.2019 10:42 2019/01/29 10:0029.01.2019 10:00 1548752401_opening.pdf
Storitve bonitetne agencije Moody's BANKA SLOVENIJE 2019/01/14 15:5914.01.2019 15:59 2019/01/25 10:0025.01.2019 10:00 Odpiranje ni javno
Dobava pisarniškega potrošnega materiala ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE JN008618/2018-B01 2018/12/18 07:5018.12.2018 07:50 2019/01/21 10:0021.01.2019 10:00 1548061201_opening.pdf
Najem tiskalnikov NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN000022/2019-W01 2019/01/04 13:1004.01.2019 13:10 2019/01/18 12:0018.01.2019 12:00 1547809203_opening.pdf
Izbira usposobljenih izvajalcev za digitalizacijo knjižničnega gradiva NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN008274/2018-B01 2018/12/03 10:1903.12.2018 10:19 2019/01/18 11:0018.01.2019 11:00 1547805603_opening.pdf
Storitve nadgradnje in vzdrževanja informacijskega sistema sklada JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN008669/2018-W01 2018/12/19 14:4519.12.2018 14:45 2019/01/18 11:0018.01.2019 11:00 1547805604_opening.pdf
Avtomatiziran sistem za presejalno testiranje krvodajalcev ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN008303/2018-B01 2018/12/04 09:1904.12.2018 09:19 2019/01/15 10:0015.01.2019 10:00 1547542802_opening.pdf
Izvedba arheoloških raziskav na lokaciji stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco, Maribor STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN000039/2019-W01 2019/01/07 13:2207.01.2019 13:22 2019/01/15 10:0015.01.2019 10:00 1547542802_opening.pdf
Medicinski potrošni material DOM POČITKA MENGEŠ JN008671/2018-W01 2018/12/19 14:3919.12.2018 14:39 2019/01/04 10:0004.01.2019 10:00 1546592402_opening.pdf
Občasni prevozi šolskih otrok OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM JN008465/2018-W01 2018/12/10 14:0610.12.2018 14:06 2018/12/24 11:0024.12.2018 11:00 1545645601_opening.pdf
Nakup in vzdrževanje infrastrukturne opreme AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN008290/2018-W01 2018/12/03 12:5703.12.2018 12:57 2018/12/21 09:0021.12.2018 09:00 1545379202_opening.pdf
WilLza 2019(pog) CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2018/11/16 15:3016.11.2018 15:30 2018/12/17 11:0017.12.2018 11:00 Odpiranje ni javno
Purchase of 10 pcs APS push plates LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA 2018/11/19 09:2019.11.2018 09:20 2018/12/14 12:0014.12.2018 12:00 1544785203_opening.pdf
Nakup tehnološke opreme za izvajanje meritev športnikov UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT 2018/12/06 14:3806.12.2018 14:38 2018/12/14 10:0014.12.2018 10:00 Odpiranje ni javno
Storitve čiščenja prostorov Kmetijskega inštituta Slovenije 2018 - 2022 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN007839/2018-W01 2018/11/13 15:0013.11.2018 15:00 2018/11/30 11:4530.11.2018 11:45 1543574703_opening.pdf
Občasni prevozi šolskih otrok OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM JN007891/2018-W01 2018/11/15 11:2115.11.2018 11:21 2018/11/29 10:0029.11.2018 10:00 1543482004_opening.pdf
Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE JN007599/2018-B01 2018/10/30 16:1230.10.2018 16:12 2018/11/26 10:0026.11.2018 10:00 1543222803_opening.pdf
Dobava sanitetnega materiala DOM POČITKA MENGEŠ JN007677/2018-W01 2018/11/06 13:0906.11.2018 13:09 2018/11/21 10:0021.11.2018 10:00 1542790810_opening.pdf
Nakup in dobava hrane 2018-2022 SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA JN007238/2018-B01 2018/10/18 09:1018.10.2018 09:10 2018/11/16 10:0016.11.2018 10:00 1542358809_opening.pdf
Vzdrževalna dela na Vinogradniški poti OBČINA ANKARAN JN007529/2018-W01 2018/10/29 13:2829.10.2018 13:28 2018/11/14 11:0014.11.2018 11:00 1542189603_opening.pdf
Vzdrževanje avtomatskih pisemskih usmerjevalnikov PE PLC LJ, PLC MB POŠTA SLOVENIJE D.O.O. JN006946/2018-W01 2018/10/09 09:0409.10.2018 09:04 2018/11/12 12:0012.11.2018 12:00 1542020403_opening.pdf
Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004599/2018-B01 2018/09/17 14:4617.09.2018 14:46 2018/10/30 10:0030.10.2018 10:00 1540890003_opening.pdf
Sanacija podzemne garaže Knobleharjeva 18, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007192/2018-W01 2018/10/16 14:0416.10.2018 14:04 2018/10/30 10:0030.10.2018 10:00 1540890005_opening.pdf
Nakup in instalacijo CCD kamere PHOTON II CPAD za vgradnjo v sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATINUM135 CCD kamere) CENTER ODLIČNOSTI ZA INTEGRIRANE PRISTOPE V KEMIJI IN BIOLOGIJI PROTEINOV, LJUBLJANA JN006566/2018-W01 2018/09/21 13:0521.09.2018 13:05 2018/10/25 10:0025.10.2018 10:00 1540454402_opening.pdf
Izvedba nadzora in druge inženirske storitve pri gradnji stanovanjske soseske Novo Brdo, E2 in E3 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004600/2018-B01 2018/10/04 08:0004.10.2018 08:00 2018/10/25 10:0025.10.2018 10:00 1540454403_opening.pdf
Sanacija stanovanja B 12 v objektu F3, Brdo, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007189/2018-W01 2018/10/16 13:1416.10.2018 13:14 2018/10/23 12:0023.10.2018 12:00 1540288804_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del v zvezi z zamakanjem fasade, Ulica Ivane Kobilice 4 (objekt A), Brdo, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007088/2018-W01 2018/10/12 10:5812.10.2018 10:58 2018/10/19 10:0019.10.2018 10:00 1539936002_opening.pdf
NAJEM DOSTOPA DO PSIHOLOŠKIH ZBIRK ZALOŽBE AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA) ZA LETO 2019 NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN006976/2018-W01 2018/10/09 09:3609.10.2018 09:36 2018/10/18 12:0018.10.2018 12:00 1539856802_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti na strehi objekta Park pod Javorniki 6, v Postojni STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006981/2018-W01 2018/10/09 10:1409.10.2018 10:14 2018/10/15 10:0015.10.2018 10:00 1539590403_opening.pdf
Izdelava DGD in PZI - kanalizacija odpadnih voda iz Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška Gora OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN006607/2018-W01 2018/09/24 15:1624.09.2018 15:16 2018/10/15 09:0015.10.2018 09:00 1539586803_opening.pdf
Oblikovalske storitve CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN006619/2018-W01 2018/09/25 10:3125.09.2018 10:31 2018/10/10 10:0010.10.2018 10:00 1539158403_opening.pdf
Dobava tujih serijskih publikacij za leto 2019 NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN006049/2018-W01 2018/09/03 12:4003.09.2018 12:40 2018/10/08 13:0008.10.2018 13:00 1538996402_opening.pdf
Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE JN006133/2018-B01 2018/09/06 12:3006.09.2018 12:30 2018/10/04 10:0004.10.2018 10:00 1538640005_opening.pdf
Nakup repetitivnega transkranialnega magnetnega stimulatorja s TMS kompatibilnim elektroencefalografom UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN006520/2018-W01 2018/09/20 13:3220.09.2018 13:32 2018/09/28 11:4528.09.2018 11:45 1538127903_opening.pdf
Dobava tujih serijskih publikacij za leto 2019 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN006398/2018-W01 2018/09/14 14:3814.09.2018 14:38 2018/09/28 11:3028.09.2018 11:30 1538127006_opening.pdf
Fixed Income Indices Data (Podatki indeksi za potrebe upravljanja naložb Banke Slovenije) BANKA SLOVENIJE JN005905/2018-B01 2018/08/27 17:4227.08.2018 17:42 2018/09/28 10:0028.09.2018 10:00 1538121602_opening.pdf
Napredna zunanja sistemska administracija JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE JN006493/2018-W01 2018/09/19 12:2219.09.2018 12:22 2018/09/28 10:0028.09.2018 10:00 1538121603_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del v zvezi z zamakanjem fasade, Ulica Ivane Kobilice 4 (objekt A), Brdo, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006524/2018-W01 2018/09/20 13:5920.09.2018 13:59 2018/09/28 10:0028.09.2018 10:00 1538121604_opening.pdf
Izvedba aktivnosti promocije poklicev v obrti in podjetništvu v realnem delovnem okolju na srednjem poklicnem in strokovnem nivoju CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN006542/2018-W01 2018/09/21 09:0421.09.2018 09:04 2018/09/28 10:0028.09.2018 10:00 1538121605_opening.pdf
Izvedba obiskov bodočih dijakov v slovenskih podjetjih v letih 2018 in 2019 CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN006454/2018-W01 2018/09/19 12:3319.09.2018 12:33 2018/09/26 10:0026.09.2018 10:00 1537948802_opening.pdf
Potujoča razstava poklicev prihodnosti CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN006452/2018-W01 2018/09/19 12:3519.09.2018 12:35 2018/09/26 10:0026.09.2018 10:00 1537948803_opening.pdf
Izvajanje delavnic za spoznavanje proizvodnih materialov in izdelava priročnika CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN006450/2018-W01 2018/09/19 12:4019.09.2018 12:40 2018/09/26 10:0026.09.2018 10:00 1537948803_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del na dveh pohodnih terasah enega povezovalnega objekta soseske Perovo Kamnik STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006446/2018-W01 2018/09/18 10:0618.09.2018 10:06 2018/09/25 10:0025.09.2018 10:00 1537862402_opening.pdf
Sanacija občinskih cesta na območju zaselka Rožnik, Ankaran OBČINA ANKARAN JN006306/2018-W01 2018/09/12 14:3012.09.2018 14:30 2018/09/24 13:3024.09.2018 13:30 1537788602_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del zunanjih hodnikov, Ježkova 1-3-5 (objekt F3), Brdo, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006370/2018-W01 2018/09/14 09:2814.09.2018 09:28 2018/09/24 10:0024.09.2018 10:00 1537776003_opening.pdf
Nakup računalniške opreme UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN006254/2018-W01 2018/09/11 13:2111.09.2018 13:21 2018/09/21 10:0021.09.2018 10:00 1537516803_opening.pdf
Izvedba vrtin za potrebe okoljskega monitoringa podzemnih vod na lokaciji odlagališča NSRAO Vrbina, Krško ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, LJUBLJANA PREVOD FIRME: ARAO - AGENCY FOR RADWASTE MANAGEME JN006235/2018-W01 2018/09/10 15:3310.09.2018 15:33 2018/09/20 10:0020.09.2018 10:00 1537430402_opening.pdf
Ureditev dvorišča na Zvezdarski 1 ter postavitev dvigala MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE JN006120/2018-W01 2018/09/05 16:5905.09.2018 16:59 2018/09/17 11:3017.09.2018 11:30 1537176602_opening.pdf
Mamografski aparat - operativni leasing SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA JN005506/2018-B01 2018/08/09 10:0309.08.2018 10:03 2018/09/05 12:0005.09.2018 12:00 1536141602_opening.pdf
Izgradnja kanalizacije Zalog in ostale komunalne infrastrukture OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN005036/2018-B01 2018/07/23 07:0523.07.2018 07:05 2018/09/05 09:0005.09.2018 09:00 1536130803_opening.pdf
Koordinator za varnost in zdravje pri delu 2TDK, DRUŽBA ZA RAZVOJ PROJEKTA, D.O.O. JN005702/2018-W01 2018/08/17 14:4817.08.2018 14:48 2018/09/04 12:0004.09.2018 12:00 1536055203_opening.pdf
Izvedba energetske sanacije večstanovanjskega objekta Cesta na Markovec 1c v Kopru JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA JN005716/2018-W01 2018/08/20 11:3020.08.2018 11:30 2018/09/04 11:0004.09.2018 11:00 1536051603_opening.pdf
Vzpostavitev in vzdrževanje centralnega informacijskega sistema naročnika JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE JN004884/2018-B01 2018/07/17 10:3417.07.2018 10:34 2018/08/30 10:0030.08.2018 10:00 1535616003_opening.pdf
Poslovni najem dezinfektorjev za fleksibilne endoskope SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA JN005403/2018-W01 2018/08/08 15:4408.08.2018 15:44 2018/08/24 14:0024.08.2018 14:00 1535112003_opening.pdf
Nacionalna kampanja za promocijo poklicev CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN005621/2018-W01 2018/08/14 09:3214.08.2018 09:32 2018/08/24 10:0024.08.2018 10:00 1535097603_opening.pdf
Novogradnja zdravstvenega doma OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004632/2018-B01 2018/07/10 14:2610.07.2018 14:26 2018/08/22 08:3022.08.2018 08:30 1534919402_opening.pdf
Pohištvena oprema ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE JN005313/2018-W01 2018/07/31 14:4531.07.2018 14:45 2018/08/20 10:0020.08.2018 10:00 1534752003_opening.pdf
Promocija obrtniških poklicev na sejmu CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN005164/2018-W01 2018/07/25 15:1725.07.2018 15:17 2018/08/16 10:0016.08.2018 10:00 1534406403_opening.pdf
Dobava računalniške opreme za obdobje štirih let NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN004479/2018-B01 2018/07/02 22:0002.07.2018 22:00 2018/08/13 11:0013.08.2018 11:00 1534150803_opening.pdf
Izvajanje šolskih avtobusnih prevozov v šolskem letu 2018/2019 OBČINA ANKARAN JN005163/2018-W01 2018/07/25 14:3725.07.2018 14:37 2018/08/06 12:3006.08.2018 12:30 1533551401_opening.pdf
Nadgradnja centralnega parkirišča - javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta - ponovitev postopka SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA JN003317/2018-A01 2018/05/29 13:5429.05.2018 13:54 2018/08/03 12:0003.08.2018 12:00 Odpiranje ni javno
Nadgradnja sistema za beleženje pozicije in orientacije letala KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN004971/2018-W01 2018/07/18 15:2318.07.2018 15:23 2018/07/31 12:0031.07.2018 12:00 1533031201_opening.pdf
Oprema za združitev obstoječega ladijskega priklopa za D2 na čelo obale SILOS skupaj s priklopom za JET gorivo – ladijske pretakalne roke LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA JN004896/2018-W01 2018/07/19 14:5819.07.2018 14:58 2018/07/31 10:0031.07.2018 10:00 1533024003_opening.pdf
Nadgradnja sistema Kadris 4 UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 2018/07/24 09:4124.07.2018 09:41 2018/07/27 11:4527.07.2018 11:45 Odpiranje ni javno
Storitve občasnih šolskih prevozov za Gimnazijo Bežigrad 2018-2022 GIMNAZIJA BEŽIGRAD JN004782/2018-W01 2018/07/12 13:0312.07.2018 13:03 2018/07/26 10:0026.07.2018 10:00 1532592004_opening.pdf
Novogradnja športnega objekta - pokrito igrišče OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004451/2018-B01 2018/07/02 14:0802.07.2018 14:08 2018/07/25 08:3025.07.2018 08:30 1532500203_opening.pdf
Dobava praškovnega difraktomera ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN004753/2018-W01 2018/07/11 14:5011.07.2018 14:50 2018/07/24 11:3024.07.2018 11:30 1532424602_opening.pdf
Nakup in dobava živil za obdobje enega leta DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE JN004184/2018-B01 2018/06/22 06:5622.06.2018 06:56 2018/07/23 10:0023.07.2018 10:00 1532332803_opening.pdf
Izgradnja kanalizacije Cerklje in ostale komunalne infrastrukture OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN003999/2018-B01 2018/06/18 12:3518.06.2018 12:35 2018/07/19 09:0019.07.2018 09:00 1531983603_opening.pdf
Izvedba energetske sanacije večstanovanjskega objekta Cesta na Markovec 1c v Kopru JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA JN004141/2018-W01 2018/06/21 08:4121.06.2018 08:41 2018/07/17 11:3017.07.2018 11:30 1531819803_opening.pdf
Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko Nad Dolinsko cesto - III. faza JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA JN003920/2018-B01 2018/06/15 07:5715.06.2018 07:57 2018/07/16 11:3016.07.2018 11:30 1531733402_opening.pdf
Dobava in montaža knjižnih regalov s podestom NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN004125/2018-W01 2018/06/20 14:4520.06.2018 14:45 2018/07/06 10:0006.07.2018 10:00 1530864004_opening.pdf
Okvirni sporazum za dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v obdobju 2019-2022 KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE JN003684/2018-B01 2018/06/05 22:0005.06.2018 22:00 2018/07/05 10:0005.07.2018 10:00 1530777602_opening.pdf
Nakup interaktivnih zaslonov GIMNAZIJA BEŽIGRAD JN004103/2018-W01 2018/06/20 11:0020.06.2018 11:00 2018/07/05 10:0005.07.2018 10:00 1530777603_opening.pdf
Nakup plazemske rezalne mize s CAD/CAM opremo ŠOLSKI CENTER CELJE JN004206/2018-W01 2018/06/22 14:0222.06.2018 14:02 2018/07/04 10:0004.07.2018 10:00 1530691205_opening.pdf
Nakup dveh videostolpov SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA JN003447/2018-W01 2018/05/29 13:4429.05.2018 13:44 2018/07/03 10:0003.07.2018 10:00 1530604802_opening.pdf
Dobava električne z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje elektrine energije z visokim izkoristkom za obdobje 2019-2022 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN003427/2018-B01 2018/05/29 14:5229.05.2018 14:52 2018/07/02 10:3002.07.2018 10:30 1530520203_opening.pdf
Nakup dveh vozil GVGP-1 JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA JN003957/2018-W01 2018/06/14 14:1914.06.2018 14:19 2018/07/02 10:0002.07.2018 10:00 1530518402_opening.pdf
Pod Pekrsko gorco, Maribor – Storitve strokovnega nadzora nad implementacijo BIM modela STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004075/2018-W01 2018/06/19 15:1019.06.2018 15:10 2018/06/29 10:0029.06.2018 10:00 1530259202_opening.pdf
Feroelektrični analizator z magnetnim modulom INŠTITUT ZA MATEMATIKO, FIZIKO IN MEHANIKO JN003644/2018-W01 2018/06/05 13:0305.06.2018 13:03 2018/06/20 10:0020.06.2018 10:00 1529481602_opening.pdf
Dozidva poslovilnih vežic v Cerkljah OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN003778/2018-W01 2018/06/08 08:4308.06.2018 08:43 2018/06/20 08:3020.06.2018 08:30 1529476201_opening.pdf
Dobava živil za gostinske obrate OBČINA ANKARAN JN003732/2018-W01 2018/06/07 08:1807.06.2018 08:18 2018/06/18 11:3018.06.2018 11:30 1529314202_opening.pdf
Ureditev območja ŠRP Sv. Katarina za potrebe nogometa OBČINA ANKARAN JN003518/2018-W01 2018/05/31 09:1631.05.2018 09:16 2018/06/15 10:3015.06.2018 10:30 1529051402_opening.pdf
Zemeljska dela in varovanje gradbene jame, Novo Brdo, E2 in E3 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002655/2018-B01 2018/06/04 16:0304.06.2018 16:03 2018/06/15 10:0015.06.2018 10:00 1529049602_opening.pdf
NABAVA NOVEGA MOSTNEGA DVIGALA - JN 123/2018 LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA JN003018/2018-L01 2018/05/15 12:3915.05.2018 12:39 2018/06/15 09:3015.06.2018 09:30 1529047801_opening.pdf
Izvedba ureditve prehoda za pešce preko državne ceste R2-406, odsek 1407 »Križišče Moretini-Ankaran-MP Lazaret« v km 7+148 na Jadranski cesti v Občini Ankaran, vključno z manjkajočim delom pešpoti za OBČINA ANKARAN JN003496/2018-W01 2018/05/30 12:1830.05.2018 12:18 2018/06/14 12:0014.06.2018 12:00 1528970403_opening.pdf
Zunanja ureditev z dobavo notranje opreme muzeja in Stalne spominske zbirke Lojzeta Slaka (pogajanja) OBČINA MIRNA PEČ 2018/06/13 11:1413.06.2018 11:14 2018/06/13 12:0013.06.2018 12:00 Odpiranje ni javno
Zunanja ureditev z dobavo notranje opreme muzeja in Stalne spominske zbirke Lojzeta Slaka (pogajanja) OBČINA MIRNA PEČ 2018/06/11 14:1011.06.2018 14:10 2018/06/13 11:0013.06.2018 11:00 Odpiranje ni javno
Najem večnamenskih tiskalnikov GIMNAZIJA BEŽIGRAD JN003526/2018-W01 2018/05/31 10:0131.05.2018 10:01 2018/06/08 10:0008.06.2018 10:00 1528444802_opening.pdf
Oprema za združitev obstoječega ladijskega priklopa za D2 na čelo obale SILOS skupaj s priklopom za JET gorivo – ladijske pretakalne roke LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA JN002942/2018-W01 2018/05/09 13:3709.05.2018 13:37 2018/06/07 10:0007.06.2018 10:00 1528358401_opening.pdf
Dobava računalniške opreme in aplikacij Stalne spominske zbirke Lojzeta Slaka OBČINA MIRNA PEČ JN003372/2018-W01 2018/05/25 13:0925.05.2018 13:09 2018/06/07 10:0007.06.2018 10:00 1528358402_opening.pdf
Zavarovalne storitve za obdobje 2019-2022 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN002944/2018-W01 2018/05/09 15:3509.05.2018 15:35 2018/06/06 11:0006.06.2018 11:00 1528275603_opening.pdf
Nakup knjig za učbeniški sklad ŠOLSKI CENTER CELJE JN003364/2018-W01 2018/05/25 10:2825.05.2018 10:28 2018/06/05 11:0005.06.2018 11:00 1528189203_opening.pdf
Izvajanje avtobusnih prevozov v poletni sezoni 2018 OBČINA ANKARAN JN003376/2018-W01 2018/05/25 14:3225.05.2018 14:32 2018/06/05 11:0005.06.2018 11:00 1528189204_opening.pdf
Zunanja ureditev z dobavo notranje opreme muzeja in Stalne spominske zbirke Lojzeta Slaka OBČINA MIRNA PEČ JN003121/2018-W01 2018/05/17 09:5417.05.2018 09:54 2018/06/05 10:0005.06.2018 10:00 1528185602_opening.pdf
Cestna navezava na novi Srminski vhod LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA 2018/05/18 14:1918.05.2018 14:19 2018/06/04 10:0004.06.2018 10:00 1528099202_opening.pdf
Najem, kolokacija in upravljanje strežnikov ter podpora uporabnikom na lokaciji naročnika 2018-2021 JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 2018/05/29 11:2429.05.2018 11:24 2018/05/31 11:0031.05.2018 11:00 Odpiranje ni javno
Nakup treh gasilskih vozil JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA JN002696/2018-B01 2018/04/25 09:4425.04.2018 09:44 2018/05/31 10:0031.05.2018 10:00 1527753603_opening.pdf
Oprema novega vrtca OBČINA ŽUŽEMBERK JN002691/2018-B01 2018/04/25 12:0825.04.2018 12:08 2018/05/28 10:0028.05.2018 10:00 1527494403_opening.pdf
Dobava zdravil 2018-2022 UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN002814/2018-B01 2018/04/30 08:4230.04.2018 08:42 2018/05/28 10:0028.05.2018 10:00 1527494404_opening.pdf
Rekonstrukcija kuhinje v OŠ Draga Bajca Vipava OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA JN002999/2018-W01 2018/05/12 08:4712.05.2018 08:47 2018/05/28 10:0028.05.2018 10:00 1527494405_opening.pdf
Dobava in montaža čistilne naprave na terminalu za živino LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA JN002982/2018-W01 2018/05/11 08:3311.05.2018 08:33 2018/05/25 10:0025.05.2018 10:00 1527235203_opening.pdf
Novogradnja športnega objekta - pokrito igrišče OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN002773/2018-B01 2018/04/26 12:3926.04.2018 12:39 2018/05/23 08:3023.05.2018 08:30 1527057002_opening.pdf
Najem, kolokacija in upravljanje strežnikov ter podpora uporabnikom na lokaciji naročnika 2018-2021 JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN002831/2018-W01 2018/04/30 15:0630.04.2018 15:06 2018/05/21 10:0021.05.2018 10:00 1526889602_opening.pdf
Ureditev igrišč za odbojko na mivki na območju ŠRP Sv. Katarina OBČINA ANKARAN JN002834/2018-W01 2018/05/03 09:2603.05.2018 09:26 2018/05/17 11:0017.05.2018 11:00 1526547603_opening.pdf
DOZIDAVA POSLOVILINIH VEŽIC V CERKLJAH OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN002488/2018-W01 2018/04/11 14:4311.04.2018 14:43 2018/05/15 08:3015.05.2018 08:30 1526365802_opening.pdf
Fizično, tehnično in intervencijsko varovanjeFizično, tehnično in intervencijsko varovanje SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA JN002495/2018-B01 2018/04/12 09:5412.04.2018 09:54 2018/05/10 12:0010.05.2018 12:00 1525946402_opening.pdf
Rekonstrukcija kuhinje v OŠ Draga Bajca Vipava OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA JN002580/2018-W01 2018/04/18 14:4118.04.2018 14:41 2018/05/08 10:0008.05.2018 10:00 1525766402_opening.pdf
Preureditev in obnova hale Troples za PC TA LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA JN002505/2018-W01 2018/04/12 14:3712.04.2018 14:37 2018/05/07 09:3007.05.2018 09:30 1525678202_opening.pdf
Najem dveh hematoloških analizatorjev SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA JN002377/2018-B01 2018/04/25 11:5425.04.2018 11:54 2018/05/03 12:0003.05.2018 12:00 1525341602_opening.pdf
Laboratorijske storitve za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN002046/2018-B01 2018/03/29 12:0829.03.2018 12:08 2018/04/26 10:0026.04.2018 10:00 1524729603_opening.pdf
Sanacija plazu in skalnega podora na kopališču Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije Debeli rtič. OBČINA ANKARAN JN002453/2018-W01 2018/04/09 14:0409.04.2018 14:04 2018/04/25 10:0025.04.2018 10:00 1524643202_opening.pdf
Strokovni nadzor gradnje SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA JN002485/2018-W01 2018/04/12 09:4912.04.2018 09:49 2018/04/23 10:0023.04.2018 10:00 1524470402_opening.pdf
Projektiranje in izgradnja čistilne naprave v Občini Dolenjske Toplice OBČINA DOLENJSKE TOPLICE 2018/04/13 15:2813.04.2018 15:28 2018/04/20 10:0020.04.2018 10:00 1524211203_opening.pdf
Oblikovalske storitve CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN002017/2018-W01 2018/03/28 13:5828.03.2018 13:58 2018/04/13 10:0013.04.2018 10:00 1523606403_opening.pdf
Storitve čiščenja SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO JN001955/2018-W01 2018/03/26 14:5526.03.2018 14:55 2018/04/09 10:0009.04.2018 10:00 1523260804_opening.pdf