Cenik

Cenik portala ePonudbe.si za naročnike

Naročniki lahko izbirajo dva možna načina za nakup licence za uporabo sistema (cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost):

  1. cena na posamezno javno naročilo: 299,00 EUR
  2. letna licenca uporabe sistema za neomejeno število objav: 8.990,00 EUR

Pri posameznem javnem naročilu v primeru obračunavanja cene na posamezno javno naročilo so dovoljena tri posamična odpiranja (npr. do tri faze pogajanj, do tri faze konkurenčnega dialoga ipd.) – za odpiranja konkurence v okvirnih sporazumih sta na voljo portala nakupi.okvirni.si in poleti.okvirni.si, ali pa se vsako odpiranje konkurence šteje kot novo javno naročilo. Licenca zajema izvajanje javnih naročil naročnikov v imenu in za račun drugih naročnikov, v kolikor gre za statusno povezane subjekte, ter naročnik izvaja naročilo v svojem imenu, ter je subjekt, za katerega izvaja javno naročilo, v objavi javnega naročila navedeno za katere subjekte gre, izvajanje objav v imenu in za račun drugih naročnikov predstavlja kršitev licenčne pogodbe. Če posamezni povezani subjekti objavljajo naročila v svojem imenu, je vsak povezan subjekt svoj naročnik.

Navdeni licenčni pogoji ne veljajo za Dinamične nabavne sisteme (DNS) ter za okvirne sporazume z odpiranji konkrence, ki se licencirajo na podlagi posebne ponudbe upravljalca sistema ePonudbe.si.

(za ponudnike je uporaba sistema brezplačna)

Za subjekte (svetovalce, ki izvajajo podporne nabavne storitve za duge naročnike), posredujemo posebno ponudbo.
 

Naročanje dostopa do portala ePonudbe.si

Naročnik se na portal sPonudbe.si registrira brezplačno tako, da v spletnem brskalniku vtipka naslov ePonudbe.si ter pri »Še nimate računa?« klikne na povezavo »Registracija«. Neposredno po registraciji lahko naročnik v profilu naroči želeno število objav (naročilo z obveznostjo nakupa) ter lahko posamezno naročilo objavi takoj, naknadno pa prejme račun za število naročenih objav. Obveznost plačila nastopi s posredovanjem naročila želenega števila objav ali nakupa neomejene letne licence. Rok plačila znaša 30 dni po prejemu računa. Pogoj za nakup in uporabo portala je sprejetje vsakokratnih splošnih pogojev uporabe sistema ePonudbe.si, ko so na voljo na spletni strani portala, vsak uporabnik pa jih mora potrditi ob registraciji.

Cene vsebujejo:

  1. Letno oziroma enkratno (odvisno od naročila) pravico do uporabe sistema ePonudbe.si
  2. Tehnično podporo uporabnikom (naročnik in vsi njegovi potencialni ponudniki – za ponudnike je uporaba portala brezplačna) ob delovnikih med 8. in 16. uro.

Cene ne vsebujejo:

Vsebinske podpore pri izvajanju posameznih postopkov javnih naročil. V primeru naročanja le teh so slednje predmet ponudbe družbe Praetor d.o.o. in se obračunajo skladno s ponudbo, veljavnim cenikom ter vsakokratnimi splošnimi pogoji poslovanja družbe Praetor d.o.o.

 

Verzija 1.0.
Cenik velja od: 15.3.2018 do preklica