Javna naročila

Seznam javnih naročil

Naziv Naročnik Št. javnega naročila Datum objave Rok za oddajo ponudbeDatum odpiranja
OPERATIVNI NAJEM DVEH VOZILI SODO SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN003061/2022-W01 2022/05/11 10:2211.05.2022 10:22 2022/05/27 09:0027.05.2022 09:00 2022/05/27 10:0027.05.2022 10:00
Sklenitev okvirnih sporazumov za sukcesivno dobavo drobnega gradbenega potrošnega materiala za obdobje štirih let RUDAR SENOVO POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, GRADNJE, STORITVE IN TRGOVINA SENOVO D.O.O. JN003090/2022-W01 2022/05/12 08:5512.05.2022 08:55 2022/05/31 12:0031.05.2022 12:00 2022/05/31 13:0031.05.2022 13:00
Izgradnja fekalne kanalizacije in vodovoda - 2. faza v naselju Štefanja Gora OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN001793/2022-B01 2022/05/13 08:4513.05.2022 08:45 2022/06/02 09:0002.06.2022 09:00 2022/06/02 10:0002.06.2022 10:00
COINS / KOVANCI - production and delivery /proizvodnja in dobava - Order No. 5/ Naročilo št. 5 BANKA SLOVENIJE JN76/2019 2022/05/04 13:5804.05.2022 13:58 2022/06/02 10:0002.06.2022 10:00 2022/06/02 11:0002.06.2022 11:00
2. faza - OS za dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v obdobju 2022-2024 MESTNA OBČINA KOPER JN-B-3/2021 2022/05/25 10:0125.05.2022 10:01 2022/06/02 12:0002.06.2022 12:00 2022/06/02 13:0002.06.2022 13:00
Izvedba projektantskih storitev za celovito obnovo kulturnih spomenikov državnega pomena MINISTRSTVO ZA KULTURO JN003043/2022-B01 2022/05/11 09:0411.05.2022 09:04 2022/06/08 10:0008.06.2022 10:00 2022/06/08 11:0008.06.2022 11:00
Izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne občine Koper MESTNA OBČINA KOPER JN003398/2022-B01 2022/05/23 09:2923.05.2022 09:29 2022/06/30 10:0030.06.2022 10:00 2022/06/30 11:0030.06.2022 11:00