Posamezna ponudba

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 05.03.2024 11:20:06
Sprememba iz "07.03.2024".
Sprememba ure 05.03.2024 11:20:06
Sprememba iz "10:00".
 

Zgodovina:

Sprememba datuma 05.03.2024 11:20:06
Sprememba iz "07.03.2024".
Sprememba ure 05.03.2024 11:20:06
Sprememba iz "11:00".
 

Podrobnosti 

V primeru, če je naročnik označil, da je odpiranje ponudb javno, se odpiranje ponudb izvede avtomatično na datum in uro, ki je označena za odpiranje. Zapisnik o odpiranju ponudb je javno dostopen po izteku datuma in ure javnega odpiranja ponudb pri tem javnem naročilu.

Oblika predložitve predračuna