Posamezna ponudba

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 11.08.2022 13:10:01
Sprememba iz "12.09.2022".
Sprememba ure 11.08.2022 13:10:01
Sprememba iz "10:00".
 

Zgodovina:

Sprememba datuma 11.08.2022 13:10:01
Sprememba iz "12.09.2022".
Sprememba ure 11.08.2022 13:10:01
Sprememba iz "11:00".
 

Podrobnosti 

V primeru, če je naročnik označil, da je odpiranje ponudb javno, se odpiranje ponudb izvede avtomatično neposredno po izteku roka za oddajo ponudb. Zapisnik o odpiranju ponudb je javno dostopen v nekaj sekundah po izteku roka za oddajo ponudb pri tem javnem naročilu, med javnimi naročili, ki jim je potekel rok za oddajo ponudb (priprava PDF datoteke s podatki iz vsebine ponudb traja od nekaj sekund pa do največ pol minute).

Oblika predložitve predračuna