Posamezna ponudba

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 20.10.2023 16:40:30
Sprememba iz "06.11.2023".
Sprememba ure 20.10.2023 16:40:30
Sprememba iz "09:00".
Sprememba ure 08.08.2023 09:03:39
Sprememba iz "10:00".
Sprememba datuma 08.08.2023 09:03:38
Sprememba iz "06.09.2023".
Sprememba datuma 31.07.2023 09:49:34
Sprememba iz "16.08.2023".
Sprememba ure 31.07.2023 09:49:34
Sprememba iz "10:00".
 

Zgodovina:

Sprememba datuma 20.10.2023 16:40:30
Sprememba iz "06.11.2023".
Sprememba ure 20.10.2023 16:40:30
Sprememba iz "11:00".
Sprememba datuma 08.08.2023 09:03:38
Sprememba iz "06.09.2023".
Sprememba ure 08.08.2023 09:03:38
Sprememba iz "11:00".
Sprememba datuma 31.07.2023 09:49:34
Sprememba iz "16.08.2023".
Sprememba ure 31.07.2023 09:49:34
Sprememba iz "11:00".
 

Podrobnosti 

V primeru, če je naročnik označil, da je odpiranje ponudb javno, se odpiranje ponudb izvede avtomatično na datum in uro, ki je označena za odpiranje. Zapisnik o odpiranju ponudb je javno dostopen po izteku datuma in ure javnega odpiranja ponudb pri tem javnem naročilu.

Oblika predložitve predračuna