Posamezna ponudba

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 25.11.2022 09:18:14
Sprememba iz "02.12.2022".
Sprememba ure 25.11.2022 09:18:14
Sprememba iz "15:00".
 

Zgodovina:

Sprememba datuma 25.11.2022 09:18:14
Sprememba iz "02.12.2022".
Sprememba ure 25.11.2022 09:18:14
Sprememba iz "16:00".
 

Podrobnosti 

V primeru, če je naročnik označil, da je odpiranje ponudb javno, se odpiranje ponudb izvede avtomatično neposredno po izteku roka za oddajo ponudb. Zapisnik o odpiranju ponudb je javno dostopen v nekaj sekundah po izteku roka za oddajo ponudb pri tem javnem naročilu, med javnimi naročili, ki jim je potekel rok za oddajo ponudb (priprava PDF datoteke s podatki iz vsebine ponudb traja od nekaj sekund pa do največ pol minute).

Oblika predložitve predračuna