Posamezna ponudba

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 25.11.2022 09:18:14
Sprememba iz "02.12.2022".
Sprememba ure 25.11.2022 09:18:14
Sprememba iz "15:00".
 

Zgodovina:

Sprememba datuma 25.11.2022 09:18:14
Sprememba iz "02.12.2022".
Sprememba ure 25.11.2022 09:18:14
Sprememba iz "16:00".
 

Podrobnosti 

V primeru, če je naročnik označil, da je odpiranje ponudb javno, se odpiranje ponudb izvede avtomatično na datum in uro, ki je označena za odpiranje. Zapisnik o odpiranju ponudb je javno dostopen po izteku datuma in ure javnega odpiranja ponudb pri tem javnem naročilu.

Oblika predložitve predračuna