Posamezna ponudba

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 04.11.2019 13:50:35
Sprememba iz "22.11.2019".
 

Podrobnosti 

V primeru, če je naročnik označil, da je odpiranje ponudb javno, se odpiranje ponudb izvede avtomatično na datum in uro, ki je označena za odpiranje. Zapisnik o odpiranju ponudb je javno dostopen po izteku datuma in ure javnega odpiranja ponudb pri tem javnem naročilu.

Oblika predložitve predračuna