Posamezna ponudba

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 18.10.2019 09:10:32
Sprememba iz "21.10.2019".
Sprememba datuma 04.10.2019 11:56:43
Sprememba iz "14.10.2019".
Sprememba datuma 25.09.2019 07:45:50
Sprememba iz "30.09.2019".
 

Podrobnosti 

V primeru, če je naročnik označil, da je odpiranje ponudb javno, se odpiranje ponudb izvede avtomatično neposredno po izteku roka za oddajo ponudb. Zapisnik o odpiranju ponudb je javno dostopen v nekaj sekundah po izteku roka za oddajo ponudb pri tem javnem naročilu, med javnimi naročili, ki jim je potekel rok za oddajo ponudb (priprava PDF datoteke s podatki iz vsebine ponudb traja od nekaj sekund pa do največ pol minute).

Oblika predložitve predračuna 

Oddaja ponudbe