Posamezna ponudba

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 14.08.2020 10:46:50
Sprememba iz "31.08.2020".
 

Podrobnosti 

V primeru, če je naročnik označil, da je odpiranje ponudb javno, se odpiranje ponudb izvede avtomatično na datum in uro, ki je označena za odpiranje. Zapisnik o odpiranju ponudb je javno dostopen po izteku datuma in ure javnega odpiranja ponudb pri tem javnem naročilu.

Oblika predložitve predračuna