Posamezna ponudba

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 23.09.2022 13:14:31
Sprememba iz "04.10.2022".
Sprememba ure 23.09.2022 13:14:31
Sprememba iz "10:00".
 

Zgodovina:

Sprememba datuma 23.09.2022 13:14:31
Sprememba iz "04.10.2022".
Sprememba ure 23.09.2022 13:14:31
Sprememba iz "11:00".
 

Podrobnosti 

V primeru, če je naročnik označil, da je odpiranje ponudb javno, se odpiranje ponudb izvede avtomatično na datum in uro, ki je označena za odpiranje. Zapisnik o odpiranju ponudb je javno dostopen po izteku datuma in ure javnega odpiranja ponudb pri tem javnem naročilu.

Oblika predložitve predračuna