Posamezna ponudba

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 01.06.2023 14:05:43
Sprememba iz "09.06.2023".
Sprememba ure 01.06.2023 14:05:43
Sprememba iz "09:00".
 

Zgodovina:

Sprememba datuma 01.06.2023 14:05:43
Sprememba iz "09.06.2023".
Sprememba ure 01.06.2023 14:05:43
Sprememba iz "10:00".
 

Podrobnosti 

V primeru, če je naročnik označil, da je odpiranje ponudb javno, se odpiranje ponudb izvede avtomatično na datum in uro, ki je označena za odpiranje. Zapisnik o odpiranju ponudb je javno dostopen po izteku datuma in ure javnega odpiranja ponudb pri tem javnem naročilu.

Oblika predložitve predračuna