Posamezna ponudba

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 27.07.2022 09:15:24
Sprememba iz "27.07.2022".
Sprememba ure 27.07.2022 09:15:24
Sprememba iz "10:00".
Sprememba datuma 13.07.2022 08:30:00
Sprememba iz "13.07.2022".
Sprememba ure 13.07.2022 08:30:00
Sprememba iz "10:00".
Sprememba datuma 27.06.2022 10:43:44
Sprememba iz "06.07.2022".
Sprememba ure 27.06.2022 10:43:44
Sprememba iz "10:00".
 

Zgodovina:

Sprememba datuma 27.07.2022 09:15:24
Sprememba iz "27.07.2022".
Sprememba ure 27.07.2022 09:15:24
Sprememba iz "11:00".
Sprememba datuma 13.07.2022 08:30:00
Sprememba iz "13.07.2022".
Sprememba ure 13.07.2022 08:30:00
Sprememba iz "11:00".
Sprememba datuma 27.06.2022 10:43:44
Sprememba iz "06.07.2022".
Sprememba ure 27.06.2022 10:43:44
Sprememba iz "11:00".
 

Podrobnosti 

V primeru, če je naročnik označil, da je odpiranje ponudb javno, se odpiranje ponudb izvede avtomatično na datum in uro, ki je označena za odpiranje. Zapisnik o odpiranju ponudb je javno dostopen po izteku datuma in ure javnega odpiranja ponudb pri tem javnem naročilu.

Oblika predložitve predračuna