Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 31.07.2018 ob 10:00:03 in je

6f3e8ef1220c6229209589624c89a277e7e824b4

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 19.07.2018 ob 14:58:59 je bila

c70ea3659f9b1adf7425869e2d39d188fc52b057


Ponudnik

Emco Wheaton GmbH

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 408.410,00 brez DDV