Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 19.07.2018 ob 14:58:59 je bila

c70ea3659f9b1adf7425869e2d39d188fc52b057


Ponudnik

Emco Wheaton GmbH

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 408.410,00 brez DDV