Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.03.2020 ob 14:49:23 je bila

6daa9267d02aa896865f426e2b1dc63b940ff799