Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 24.04.2019 ob 10:54:03 je bila

7a5e68f54f594c1f20b801cd8f574939c36c93ca


Ponudnik

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.

Ponudnik

GEN-I, TRGOVANJE IN PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.