Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 17.09.2019 ob 13:02:50 je bila

e7e50ab1ee36313b7312240ffa7cd7df3bc40043


Ponudnik

CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 331,30 brez DDV