Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 27.12.2019 ob 10:39:33 je bila

868f2c0e14be38f0b1f15e209cc87a1c6a5a2e68


Ponudnik

ARBA PLUS PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 68.772,45 z DDV

Ponudnik

DOMGRAD GRADNJE ČEBULJ ROMAN S.P.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 56.327,20 z DDV