Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 05.08.2019 ob 14:07:40 je bila

15b65264d520230fd113fcf6086405be9e96c49d


Ponudnik

EHO PROJEKT, EROZIJA, HUDOURNIŠTVO, OKOLJE, D.O.O.

Ponudnik

EHO PROJEKT, EROZIJA, HUDOURNIŠTVO, OKOLJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 208.482,59 brez DDV