Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 02.10.2019 15:12:54
Sprememba iz "10.10.2019".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 02.10.2019 ob 15:12:54 je bila

05bb9847a9b94acdf7e889cc71ef8495064f1c0f


Ponudnik

ALIANSA, ZAVOD ZA EKSTREMNE ŠPORTE IN GLASBO

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 72.366,70 z DDV