Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 08.07.2019 ob 15:20:11 je bila

a321e80ebde3d19f0bb3247fb83cbbac82671060


Ponudnik

ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.785,00 brez DDV

Ponudnik

NOMAGO d.o.o.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 64.615,20 brez DDV