Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.02.2020 ob 10:43:12 je bila

102725d2aaa44b780491d464d29040ac6ad15bde


Ponudnik

K.BIRO, POSREDOVANJE IN INŽENIRING, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 46.600,00 brez DDV