Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 27.03.2020 ob 09:44:04 je bila

5e109283d2668f786ea44d7fce02465fa1f4df8f