Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 04.02.2020 ob 13:52:02 je bila

a384addcd5e8f6811a70da2fa33f41cb030c4466