Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 16.12.2019 ob 10:03:06 je bila

7f304b5c5b3a6254330ee1d3482eeace9548389b


Ponudnik

MIKROGRAFIJA TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 466.654,60 brez DDV