Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 18.02.2020 ob 12:02:07 je bila

efb5a8d77769a4c822c5222eb37b2d0659ae2705


Ponudnik

LABENA TRGOVINA, SVETOVANJE IN PROIZVODNJA LABORATORIJSKE OPREME D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 47.864,00 brez DDV