Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 15.11.2019 ob 13:09:08 je bila

878c24cf5da02b2f9f03cf9a750eeb1addd6787f


Ponudnik

FRANKA EMIKA GmbH

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 40.390,00 brez DDV

Ponudnik

BIROPRODAJA STORITVE IN TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 48.868,58 brez DDV

Ponudnik

MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 52.054,67 brez DDV

Ponudnik

SKAT SKUPINA, DRUŽBA ZA ORGANIZACIJO IN IZVEDBO CELOVITIH PISARNIŠKIH STORITEV D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 60.703,70 brez DDV