Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 01.07.2019 ob 10:00:45 je bila

c446ba74f09d459edb7915db87f1d3efc4a650d9


Ponudnik

DZS, ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA, D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 150.068,23 brez DDV

Ponudnik

MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 155.289,26 brez DDV