Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.05.2019 ob 14:15:22 je bila

df6e9f7eb48f4b3bbe85ed119b26b763194201c0


Ponudnik

AKVAING D.O.O., STROJNE INŠTALACIJE IN GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 69.032,25 brez DDV

Ponudnik

ENERGO PROJEKT, PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, IZVEDBO, STROKOVNI NADZOR IN INŽENIRING, D.O.O.,

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 67.508,05 brez DDV

Ponudnik

ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE, GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 63.977,50 brez DDV