Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 02.10.2019 ob 11:36:11 je bila

256edd467b9fef1e1695b3eb31defbafe7ef8187