Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 06.02.2020 ob 14:02:21 je bila

61492ff6b64c6f820d1e00870c7979c827573109


Ponudnik

KOVINAR KOČEVJE INŠTALACIJE IN INŽENIRING, D.O.O., KOČEVJE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 822.774,35 brez DDV

Ponudnik

JMI, PODJETJE ZA STROJNE INSTALACIJE, INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN GRADBENIŠTVO, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 754.178,90 brez DDV

Ponudnik

ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE, GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 677.481,71 brez DDV

Ponudnik

LESNINA MG OPREMA PODJETJE ZA INŽENIRING, D.D., LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 648.045,84 brez DDV