Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 13.11.2019 ob 13:33:00 je bila

04cfb125e442ac88576eee099652c15408ba09a3


Ponudnik

DIAGNOSTIC GRIFOLS, S.A.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 6.864.000,00 z DDV