Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 25.02.2020 ob 08:50:15 je bila

5e9f471d60ff0b5b155fc4085b86da11e1e65ef4


Ponudnik

ZAM SERVIS, DRUŽBA ZA STORITVE IN TRGOVINO, D.O.O.O

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 379.200,00 brez DDV

Ponudnik

CELOVITE STORITVE TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 8.052,00 brez DDV