Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 15.10.2019 ob 11:21:52 je bila

590427161f3374d935df6cd011186fb33a4d8d64


Ponudnik

MEDICROSS PODJETJE ZA ZDRAVSTVENE STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Predračun:

Ponudnik

REŠEVALEC PREVOZI BOLNIKOV, D.O.O., LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Predračun: