Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 26.07.2019 ob 08:15:10 je bila

edc68891758d63e7d2a0d650079d1214a2007031


Ponudnik

LESNINA MG OPREMA PODJETJE ZA INŽENIRING, D.D., LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 89.102,68 z DDV

Ponudnik

INKAING, GRADNJE, POSREDOVANJE, PRODAJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 97.043,50 z DDV