Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 18.12.2019 ob 09:44:25 je bila

27aeec87ac02d83c171c81ae155ce284d648aafa


Ni prispelih ponudb.