Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 06.12.2018 10:58:04
Sprememba iz "04.01.2019".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 04.01.2019 ob 11:41:17 je bila

3bbb6fe47ab0b75d1cebe5fae6f6114844739f03


Ponudnik

Abbott GmbH & Co.KG

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.535.600,00 brez DDV