Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.05.2018 ob 08:33:40 je bila

aa24f05bebb14525c5850c1fbb116ef122eacb66


Ponudnik

ALPENG PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 271.910,00 brez DDV