Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 14.09.2018 ob 14:38:43 je bila

b9da31852ee506b4e5eb3982ba0b25b46f884942


Ponudnik

MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 35.334,65 brez DDV

Ponudnik

DZS, ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA, D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 39.274,20 brez DDV