Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 03.09.2018 ob 12:40:05 je bila

f53593a7c38e8d0fc5c7d8889db20cfd4ce67adc


Ponudnik

MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 99.802,68 brez DDV

Ponudnik

EBSCO Information Services GmbH

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 0,00 brez DDV