Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 26.09.2018 ob 10:00:03 in je

1c2f8360616728496feecbd4235587c943153b39

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 19.09.2018 ob 12:40:58 je bila

34970b615636124746f111cd25c7c1d7dc5b9f56


Ponudnik

CENTER ARHITEKTURE, ZAVOD ZA RAZVOJ PROSTORSKE KULTURE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 53.726,36 z DDV