Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 25.07.2018 ob 14:37:56 je bila

c125bfcac00a873d8bc70f4194dd28c8eb28612b


Ponudnik

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 308,00 brez DDV