Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 08.03.2019 ob 09:30:56 je bila

0ff64e253fa594c9a621f8ea12849178df45771d


Ponudnik

GTS INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRADNJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 31.600,00 brez DDV