Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 17.07.2018 ob 11:30:03 in je

6b153c3b2cda6da8c9333a9a7a4d5f5fa040163b

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 21.06.2018 ob 08:41:48 je bila

d0f9de9f28d8d5999896a7e36349d5829aa160ec


Ponudnik

KOINSTAL INŠTALACIJE IN TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 206.603,90 z DDV

Ponudnik

EKO PODJETJE ZA PROMET, PROIZVODNJO, RAZVOJ, RAZISKAVE IN SVETOVANJE EKOLOŠKO UGODNIH KEMIČNIH IZDE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 224.935,23 z DDV