Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 26.09.2018 ob 10:00:02 in je

592525da4e5341be008aba0e31795353c11b38d0

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.09.2018 ob 20:42:02 je bila

5bf84dc8f3528af8ebae51ae816ecf70d0e7a6e8


Ponudnik

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 70.000,00 z DDV